Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

 

Ἀρχονταρίκι

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ/ΕΟΡΤΗ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

10-09-17

Πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἀγάπη, Ἀγάπη, Ἀγάπη θέλουμε ὅλοι μας! Ζητᾶμε τή γνήσια Ἀγάπη! (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 41:36)

Λήψη

09-04-17

Κυριακή τῶν Βαΐων 2017

Μήν καυχόμεθα ὅταν καί μεῖς δέν εἴμεθα ὅπως μᾶς θέλει ὁ Θεός. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 21:09)

Λήψη

02-04-17

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 2017

Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 15:37)

Λήψη

26-03-17

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 2017

Ἡ Παναγία μᾶς παρακολουθεῖ. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 15:19)

Λήψη

25-03-17

Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 2017

Ξεχάσαμε κάτι; Τήν εὐχή νά λέμε! (Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 22:53)

Λήψη

25-03-17

Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 2017

Τό μεγαλύτερο δῶρο πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἐλευθερία. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 13:07)

Λήψη

19-03-17

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 2017

Ὁ δρόμος τοῦ ἐγώ φέρνει τήν καταστροφή. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 21:43)

Λήψη

12-03-17

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 2017

Ἐάν ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς εἶναι Ἅγιος, νά βουλιάξουμε! καί βουλιάξανε! (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 29:52)

Λήψη

05-03-17

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 2017

Οἱ Ἅγιοί μας ἁγιάσανε γιατί ζούσανε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 16:39)

Λήψη

26-02-17

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 2017

Κυριακή τῆς Τυρινῆς (Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 20:33)

Λήψη

26-02-17

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 2017

Καλόν Ἀγώνα! Καλόν Ἁγιασμό! (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 33:46)

Λήψη

15-06-14

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 2014

Αὐτά εἶναι γιὰ μένα. (Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 24:14)

Λήψη

15-06-14

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 2014

Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων, μᾶς δείχνουν πῶς πρέπει νὰ πορευόμεθα. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 36:06)

Λήψη

09-06-14

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2014

(Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 20:36)

Λήψη

09-06-14

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2014

Ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν. Μέρος 2ο. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 07:13)

Λήψη

09-06-14

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2014

Ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 30:28)

Λήψη

08-06-14

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 2014

Ὅλοι μας, μὲ τὴ Βάπτισή μας γίναμε μέλη τοῦ Χριστοῦ καί πήραμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. (Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 31:16)

Λήψη

08-06-14

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 2014

Νὰ μὴν εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι, ἀλλὰ αἰσιόδοξοι, διότι ἔχουμε στὴ ζωή μας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 12:02)

Λήψη

01-06-14

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων2014

Γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς, ὀθόνη εἶναι ἡ Αγία Γραφή. (Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 17:14)

Λήψη

01-06-14

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων 2014

Ὅσο περισσότερο χτυπᾶμε τὸ ἐγώ μας, τόσο περισσότερο μᾶς ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 30:32)

Λήψη

25-05-14

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 2014

Βλέπουμε σήμερα τὸ σκότος ποὺ κυριαρχεῖ στὸν άνθρωπο ὅταν θέλει νὰ βρίσκεται μέσα στὸ θέλημά του. (Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 24:26)

Λήψη

25-05-14

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 2014

Τὸ σκότος σήμερα τὸ κάνανε φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος. Σήμερα ἔχουμε ἀλλοιωθεῖ στὸ θέμα τοῦ γάμου. (Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 27:38)

Λήψη

18-05-14

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 2014

(Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 26:01)

Λήψη

16-03-14

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 2014

(Ἀρχονταρίκι στὴν τράπεζα - διάρκεια 21:57)

Λήψη

16-03-14

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 2014

(Ἀρχονταρίκι μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία - διάρκεια 14:36)

Λήψη