Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

 

Ἐν τόπῳ καὶ ἐν χρόνῳ

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

14-04-17

Μεγάλη Παρασκευή ἑσπέρας

Πονάω! Ζοῦμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας; (διάρκεια 25:28)

Λήψη

14-04-17

Μεγάλη Παρασκευή-Ἀποκαθήλωση

Μέ τό τετέλεσται ὁ διάβολος συντρίφθηκε, ταπεινώθηκε καί θά ταπεινώνεται! (διάρκεια 27:53)

Λήψη

13-04-17

Μεγάλη Πέμπτη ἑσπέρας

Δέν ἀγαπᾶμε τόν Θεόν! Ἄς ξυπνήσουμε! Ἄς ξυπνήσουμε! (διάρκεια 13:41)

Λήψη

12-04-17

Μεγάλη Τετάρτη ἑσπέρας

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μᾶς αἰχμαλωτίζει. (διάρκεια 4:05)

Λήψη

11-04-17

Μεγάλη Τρίτη ἑσπέρας

Ὅπως ἡ πόρνη, ἔτσι καί μεῖς νά νιώσουμε τήν ἁμαρτωλότητά μας. (διάρκεια 5:30)

Λήψη

31-03-17

Παρασκευή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

Νά ζοῦμε ἐν μετανοίᾳ ἔχοντας τήν ἐλπίδα εἰς τήν Παναγίαν, ὅπως ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία. (Κήρυγμα στους Χαιρετισμούς - διάρκεια 15:10)

Λήψη

17-03-17

Γ΄ Χαιρετισμοί

Ἡ Παναγία ἔχει τά κλειδιά τοῦ Παραδείσου. (Κήρυγμα στους Χαιρετισμούς - διάρκεια 9:07)

Λήψη

10-03-17

Β΄ Χαιρετισμοί

Ὅταν δέν ἔχουμε βοήθεια ἀπό τούς ἀνθρώπους ἡ Παναγία σπεύδει νά βοηθήσει. Ἄς τήν ἐπικαλούμαστε! (Κήρυγμα στους Χαιρετισμούς - διάρκεια 12:03)

Λήψη

03-03-17

Α΄ Χαιρετισμοί

Χαίρεται ἡ Παναγία νά γεμίζει ὁ Παράδεισος. (Κήρυγμα στους Χαιρετισμούς - διάρκεια 4:40)

Λήψη