Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

 

Κηρύγματα Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ/ΕΟΡΤΗ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

09-04-17

Κυριακή τῶν Βαΐων 2017

Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. (διάρκεια 8:45)

Λήψη

02-04-17

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 2017

Ἔχεις ξεχάσει νά ἀγωνιστεῖς γιά τήν ἀθάνατη ψυχή σου. (διάρκεια 7:15)

Λήψη

26-03-17

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 2017

Ἰδοῦ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ῥῆμα Σου. (διάρκεια 3:25)

Λήψη

25-03-17

Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 2017

Ἡ Παναγία κρατάει τό τιμόνι τοῦ ἔθνους. (διάρκεια 23:56)

Λήψη

19-03-17

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 2017

Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο, τήν ἀνθρωπότητα. (διάρκεια 5:53)

Λήψη

12-03-17

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 2017

Μέσα στην Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ Χάρις, ἡ Σωτηρία. (διάρκεια 4:59)

Λήψη

05-03-17

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 2017

Εἰκόνα εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καί καλούμεθα νά τήν κρατήσουμε διά τῆς μετανοίας. (διάρκεια 7:24)

Λήψη

26-02-17

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 2017 - Ἑσπερινός τῆς συγνώμης

Ὅλη ἡ ζωή γιά τόν ἀγωνιζόμενο εἶναι μία Μεγάλη Τεσσαρακοστή. (διάρκεια 2:21)

Λήψη

26-02-17

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 2017

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ ἀποδεκάτωσις ὅλου τοῦ χρόνου. (διάρκεια 5:20)

Λήψη

15-06-14

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 2014

Συνέχεια Κηρύγματος Θείας Λειτουργίας. Ἀνακοίνωση Ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεων. (διάρκεια 02:23)

Λήψη

15-06-14

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 2014

Πονάω, γι' αὐτὸ τά λέω. (διάρκεια 25:29)

Λήψη

09-06-14

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2014

Εἴμαστε κούφιοι διότι δὲ ζοῦμε τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (διάρκεια 14:11)

Λήψη

08-06-14

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 2014

Σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἷναι ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (διάρκεια 07:24)

Λήψη

01-06-14

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων 2014

Μὴν περιμένετε ἄλλον Μεσσίαν, μὴν περιμένετε ἄλλον Χριστόν, ὁ Χριστός μας ἦλθε. (διάρκεια 18:13)

Λήψη

25-05-14

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 2014

Τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας νὰ βλέπουν τὴ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας καὶ νὰ τὸν δοξολογοῦμε ἀκαταπαύστως. (διάρκεια 13:02)

Λήψη

18-05-14

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 2014

Πόσο κοντὰ εἶναι ὁ Θεὸς σὲ κάθε ψυχὴ ποὺ διψάει γιὰ τὴ σωτηρία της! (διάρκεια 14:37)

Λήψη

16-03-14

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 2014

Πότε καὶ μεῖς θὰ ξυπνήσουμε ἀδελφοί μου. (διάρκεια 19:57)

Λήψη