Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω, ἐάν τις ἀκούσει τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξει, εἰσελεύσομαι.

Ὁμιλία 11η : Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω, ἐάν τις ἀκούσει τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξει, εἰσελεύσομαι.

Ἡμερομηνία :  22-04-2013.

Διάρκεια :  01:05:08.

Λήψη Ἀρχείου mp3

Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.

Διάρκεια :  00:50:52.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

Περισσότερα...

Πανσεξουαλισμός: ὁ πρόδρομος τῶν θλίψεων καί ἡ καταστροφή τῆς ἀνθρωπότητος.

 Ὁμιλία 10η : Πανσεξουαλισμός: ὁ πρόδρομος τῶν θλίψεων καί ἡ καταστροφή τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἡμερομηνία :  29-07-2013.

Διάρκεια :  01:49:29.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.
Διάρκεια :  00:51:42.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

Περισσότερα...

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.»

Ὁμιλία 7η :  Ὁ Τίμιος Πρόδρομος. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν  Οὐρανῶν.»

Ἡμερομηνία :  30-01-2012.

Διάρκεια :  00:58:02.

Λήψη Ἀρχείου mp3

Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.

Διάρκεια :  01:01:58.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

Περισσότερα...