Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος: ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

 Ὁμιλία 8η : Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος: ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
Ἡμερομηνία :  28-01-2013.
Διάρκεια :  00:56:37.

Λήψη Ἀρχείου mp3


Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.
Διάρκεια :  00:49:38.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

 

 Ὁ Θεός ἀδελφοί μου, δέν μᾶς ἔχει ἐγκαταλείψει! Πόσο εἶναι κοντά μας! Στέλνει τούς Ἁγίους του νά μᾶς βοηθήσουν. Οἱ Ἅγιοι δέν κάνανε τίποτε ἄλλο, ἀπό τό νά δοξάσουνε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, πάλαιψε, ὅσο ποτέ ἄλλος ἅγιος, μέ τόν διάβολο. Κυριολεκτικά τόν ταπείνωσε! Μόνο μέ τό ὄνομα Ἀντώνιος, ὁ διάβολος ἀδελφοί μου τρέμει, ὠρύεται, γιατί ξέρει τί ἔχει πάθει ἀπό τόν Ἅγιο Ἀντώνιο.

 

Εὔχομαι, ὅ,τι ἀκούσουμε, νά εἶναι μιά εὐκαιρία, ὥστε νά κάνουμε μιά καινούργια ἀρχή. «Τιμή Μάρτυρος, μίμησις Μάρτυρος», αὐτό εἶναι τό καθῆκον μας!