Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Πανσεξουαλισμός: ὁ πρόδρομος τῶν θλίψεων καί ἡ καταστροφή τῆς ἀνθρωπότητος.

 Ὁμιλία 10η : Πανσεξουαλισμός: ὁ πρόδρομος τῶν θλίψεων καί ἡ καταστροφή τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἡμερομηνία :  29-07-2013.

Διάρκεια :  01:49:29.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.
Διάρκεια :  00:51:42.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

 «Δέν μπορῶ νά σᾶς περιγράψω τί ἔζησα! Αὐτό πού μπορῶ τώρα νά βροντοφωνάξω ἀπό τήν ἐμπειρία αὐτή, εἶναι, πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία καί ἐν γένει ἡ πορνεία, δέν εἶναι διαφορετικότητα, οὔτε ἀσθένεια. Εἶναι ἕνα φοβερό δαιμόνιο, πού ἐξοργίζει τόν Παντοκράτορα. Αὐτό ἐπίσης πού θέλω νά σᾶς πῶ, εἶναι, πώς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἔχει τά κατάλληλα ὅπλα, γιά νά ἐξολοθρεύει ὁλοσχερῶς ὅλα αὐτά πού σήμερα, ἡ ἐκσυγχρονισμένη κοινωνία μας, θεωρεῖ –ὅπως κι ἐγώ πίστευα κάποτε- ὅτι εἶναι βλακεῖες. Οἱ προσευχές τοῦ Ἁγίου τῆς γειτονιᾶς μας, (συνεχίζει νά ὁμολογεῖ ὁ πρώην τραβεστί) μέ γλίτωσαν. Ξέφυγα μέσ' ἀπό μιά πραγματική κόλαση καί ζῶ μέσα σ' ἕναν κόσμο πού οὔτε στά καλύτερα ὄνειρά μου δέν εἶχα ζήσει.»

 

Ὁ Θεός νά φωτίζει ἀδελφοί μου, ὥστε πραγματικά, αὐτοί οἱ ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι κυριαρχοῦνται ἀπό αὐτό τό ἁμάρτημα καί γενικά, ἀπό τά σαρκικά ἁμαρτήματα, νά ἔλθουν εἰς ἑαυτόν, γιά νά σωθοῦν.

 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, μᾶς λέγει: «στά πολύ παλιά χρόνια, ὁ διάβολος ἐπινόησε ὅλα τά πάθη, ὅλες τίς κακίες, ὅλες τίς παλιανθρωπιές καί ἔσπρωχνε τούς ἀνθρώπους νά πορνεύουν, νά μοιχεύουν, νά σκοτώνουν, νά κλέβουν. Τό χειρότερο ἀπ' ὅλα ἦταν ὅτι ἔβαλε τούς ἀνθρώπους νά προσκυνοῦν σάν Θεό, τόν ἥλιο, τή σελήνη, τή θάλασσα. Ὁ Θεός ἐθύμωσε καί ἤθελε νά τιμωρήσει τόν κόσμον. Ἐκτός τῆς οἰκογένειας τοῦ Νῶε, οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, τρώγανε, πίνανε, γλεντούσανε, ἔκαναν ἔργα διαβολικά. Τί ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, λίγο πρίν τόν κατακλυσμό; Ἔτρωγαν, ἔπιναν, ἔκαναν ἔρωτα, γλεντοῦσαν καί ὅταν ἄκουγαν Λόγο Θεοῦ, γέλαγαν, περιγελοῦσαν καί τόν Θεόν καί τόν Λόγον Του, καί ἦρθε πάνω τους ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ.

 

Λέγει ὁ Χριστός: στούς ἔσχατους χρόνους, οἱ ἄνθρωποι θά κάνουν τά ἴδια, θά ζοῦν σάν νά μήν ὑπάρχει Θεός καί ὅταν κανείς τούς μιλάει γιά τόν Θεόν καί τό θέλημά του θά τόν περιγελοῦν. Τά λόγια αὐτά ἀδελφοί μου, δέν εἶναι δικά μου, εἶναι λόγια τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος θέλει, ἄς πιστεύσει. Ἐγώ τό χρέος μου τό ἔκανα!»