Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω, ἐάν τις ἀκούσει τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξει, εἰσελεύσομαι.

Ὁμιλία 11η : Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω, ἐάν τις ἀκούσει τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξει, εἰσελεύσομαι.

Ἡμερομηνία :  22-04-2013.

Διάρκεια :  01:05:08.

Λήψη Ἀρχείου mp3

Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.

Διάρκεια :  00:50:52.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

 

 

Ποιάν θύραν ἐννοεῖ ἐδῶ, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής; Τοῦ σπιτιοῦ μας; Καί αὐτήν τήν χτυπάει, ἀλλά ἐδῶ ἐννοεῖ τήν θύραν τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως, ἀδελφοί μου, ἀσθενεῖ τό σῶμα καί ζητᾶμε τήν βοήθειαν τοῦ ἰατροῦ, ἔτσι καί ἡ ψυχή μας, πολλές φορές ἀσθενεῖ καί πάλι ὁ Κύριος κρούει τήν πόρτα «ἐάν τις ἀκούσει τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξει… εἰσελεύσομαι». Ὁ Κύριός μας, ἀδελφοί μου, σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου, δέν σπάει τήν πόρτα ὡς κλέπτης, ἀλλά τό μόνο πού κάνει, εἶναι νά κρούει συνεχῶς, δέν φεύγει, χτυπάει μέχρι νά τοῦ ἀνοίξουμε, ἐάν, πάλι λέγω, θέλουμε, διότι ἡ ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος…
Ποῦ εἶναι οἱ Ἅγιοί μας σήμερα, νἄρθουν! Πόσο ντρέπονται γιά μᾶς! Πραγματικά ντρέπονται, διότι δέν εἴμαστε ὅπως πρέπει! Τί βλέπουμε στούς Ἁγίους μας; Ἄνοιξαν τήν θύραν τῆς ψυχῆς τους, γιατί; Τόν ἀγάπησαν πραγματικά τόν Θεόν ἀδελφοί μου! Δέν φοβήθηκαν τά μαρτύρια! Δέν φοβήθηκαν τίς ἀπειλές!
Ἀδελφοί μου, βλέπετε ὁ Θεός, πόσο κοντά μας εἶναι; Πόσο μπαίνει μέσα μας, ὅταν πραγματικά τόν ἀγαπᾶμε;  Ὅταν πραγματικά τόν πιστεύουμε;  Ὅταν πραγματικά τόν ὁμολογοῦμε;  Μήν εἴμαστε χριστιανοί τῆς ταυτότητας, ἀδελφοί μου! Ζοῦμε πραγματικά σέ μιά ἐποχή πολύ δύσκολη. Μᾶς δίνει ὁ Θεός εὐκαιρίες νά τόν ὁμολογήσουμε, νά μαρτυρήσουμε καί μεῖς. Μπορεῖ μεθαύριο, νἄρθει ἡ σειρά μας. Ἐάν δέν ἀνοίξουμε τήν ψυχή μας, δέν μπεῖ μέσα μας, τί θά κάνουμε; Πῶς θά τόν ὁμολογήσουμε; Πῶς θά ὑποστοῦμε τά μαρτύρια;
Προσωπικά μᾶς καλεῖ σήμερα ὁ Κύριος, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἀδελφοί μου, καί μένα καί σᾶς, νά τοῦ ἀνοίξουμε τήν θύραν τῆς ψυχῆς μας γιά νά χαρεῖ. Ἀρκετά ἔχει πληγωθεῖ καί πληγώνεται ὁ Χριστός μας! Μήν τοῦ δίνουμε καί μεῖς δηλητήριο! Μήν τοῦ ἀποστρέφουμε τό πρόσωπό μας! Μήν τοῦ γυρίζουμε τήν πλάτη! Ὁ Χριστός τά ἔκανε ὃλα!
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΙΣ; Εὔχομαι ὁ Θεός νά μᾶς βοηθήσει νά ξυπνήσουμε!