Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἐπιμνημόσυνος

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

06-05-05

Θεία Λειτουργία - Μνημόσυνο Μαρίνας Δέδε
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

“Εἰή τό ὄνομα κυρίου εὐλογημένον” (δ. 13')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ