Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

05-02-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἰω. ιε', 12-13
(δ. 46')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ