Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Περί Ἀρετῶν

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

19-05-98

Montreal

Περί Ἀγάπης καί Ἐλεημοσύνης.

Λήψη

2

28-10-94

Montreal

Ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος.

Λήψη

3

   

Πίστεως καί Ἐλεημοσύνης.

Λήψη

4

18-04-90

Montreal

Περί Ἀρετῆς καί κακίας, Ἰωάν. Χρυσοστόμου.

Λήψη

5

   

Πένθος – Μετάνοια.

Λήψη

6

20-09-92

Montreal

Περί αὐταπαρνήσεως.

Λήψη

7

09-10-82

 

Περί Ἐκκλησίας καί εὐτυχίας.

Λήψη

8

   

Πίστις – Ταπείνωσις.

Λήψη

9

29-10-94

Montreal

Περί Ταπεινώσεως καί Ἀγάπης.

Λήψη

10

   

Περί Προσευχῆς.

Λήψη

11

   

Περί Νηστείας.

Λήψη

12

19-10-82

Toronto Ont.

Ἀπόκτησις ἀρετῶν.

Λήψη