Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

01α

09-10-94

(μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

01β

 

(μέρος β) (δ. 12')

Λήψη

02α

16-10-94

(μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

02β

 

(μέρος β) (δ. 25')

Λήψη

04α

06-11-94

(μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

04β

 

(μέρος β) (δ. 27')

Λήψη

05α

13-11-94

(μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

05β

 

(μέρος β) (δ. 25')

Λήψη

06α

20-11-94

(μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

06β

 

(μέρος β) (δ. 25')

Λήψη

07α

04-12-94

Οἱ 2 φύσεις στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ (μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

07β

 

Οἱ 2 φύσεις στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ (μέρος β) (δ. 21')

Λήψη

08α

11-12-94

Τά ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ (μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

08β

 

Τά ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ (μέρος β) (δ. 30')

Λήψη

09α

15-01-95

Τό βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Ἰησοῦ (μέρος α) (δ. 2')

Λήψη

09β

 

Τό βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Ἰησοῦ (μέρος β) (δ. 21')

Λήψη

12α

12-02-95

Ἡ συμμετοχή μας στά 3 ἀξιώματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (μέρος α) (δ. 31')

Λήψη

12β

 

Ἡ συμμετοχή μας στά 3 ἀξιώματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (μέρος β) (δ. 23')

Λήψη

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

σεβ/τάτου Ἰγνατίου