Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἡ γνωριμία μου μέ τόν Ὅσιο Γέροντα Κλεόπα


Ἡ Ιερά Μητρόπολις Μολδαβίας καί Μπουκοβίνας, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐτῆς κ. κ. Δανιήλ, ἀπεφάσισε νά ἐκδώσει τιμητικόν Τόμον ἐπί τῆ συμπληρώσει ἑπταετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως του Ὁσίου Γέροντος Κλεόπα, μεγάλου ἡσυχαστοῦ καί διδασκάλου τοῦ Ρουμανικοῦ λαοῦ.

Read more ...

π. Πετρώνιος Προδρομίτης


Ἐκεῖνοι πού φεύγουν...

Ἱερομόναχος π. Πετρώνιος Προδρομίτης


Δικαῖος τῆς Ρουμανικῆς Σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους
(1916-2011).

Στήν ἄκρη τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθωνος εὑρίσκεται πλησίον τῆς θαλάσσης ἕνας τεράστιος φάρος. Εἶναι ὁ νυκτερινός θαλάσσιος ὁδοδείκτης τῶν ναυτιλλομένων. Βλέποντάς τον οἱ καπετάνιοι ὁδηγοῦν καταλλήλως τά πλοῖα τους γιά νά μή πέσουν καί καταστραφοῦν στήν ξέρα, ἄνθρωποι καί τό σκάφος μαζί τους. Χιλιάδες εἶναι οἱ φάροι σ᾿ ὁλόκληρο τόν κόσμο, πού φωτίζουν ἐκείνους πού διανύουν χιλιάδες ναυτικά μίλια γιά νά τούς διευκολύνουν στήν πορεία τους καί στίς ἐμπορικές τους ἀσχολίες.

Read more ...

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ