Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


    Ὅταν ἦλθε στόν κόσμο ὁ Χριστός ἦλθε νά ἐπαναφέρη τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν λατρεία τῶν εἰδώλων καί τῶν στοιχείων τῆς φύσεως στήν λατρεία τοῦ μόνου καί ἀληθινοῦ Θεοῦ Πατρός. Αὐτό τό ἔργο ἐπετέλεσε διά τῆς ὑπακοῆς Του στόν Θεό Πατέρα, πού κορυφώθηκε τήν σταυρική του θυσία. Μέ τήν θυσία του καί τήν Ἀνάστασί του ὁ Χριστός κατήργησε τόν θάνατο πού ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, διότι ὡδηγοῦσε ὅλους τούς ἀνθρώπους στήν αἰώνια κόλασι καί στήν ὁριστική ἀπομάκρυνσι ἀπό τόν Θεό τῆς ἀγάπης.
    Σάν ἱδρυτής ὁ Χριστός τῆς μόνης καί ἐξ οὐρανοῦ ἀποκαλυφθείσης Ἐκκλησίας του ἔπρεπε νά φροντίση...

 

Δεῖτε ὁλόκληρο τὸ βιβλίο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

1. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
2. Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΥΙΟΥ»,
ΤΟ «FILIOQUE»   
3. ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ   
4.ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΠΡΩΤΕΙΟ
5. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ   
6. «ΤΟ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ ΠΥΡ»
7. Η ΑΣΠΙΛΟΣ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
8.ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Εἶδα μέ τά μάτια μου ἕνα περιστέρι
Ἕνας μικρός Ἄγγελος;
Ὀνομάζομαι Chisola kapenda.
Ὀνομάζομαι Senuo Ukaita
Ὀνομάζομαι Yav Kasongo.
Ὀνομάζομαι Yav Muzinga.
Ὀνομάζομαι Rafael Ilunga
Ὀνομάζομαι   Kilolo Kiyambakulu
Τί αἰσθάνθηκε ὁ Χριστιανός μας Ἰωάννης  Sabushimike μετά τό βάπτισμά του.
Τώρα ἔχω τήν δύναμι νά βαδίζω στήν ἁγιότητα
Ἐμπειρίες τοῦ ζεύγους Ἀθανασίου καί Μαρίας
Πῶς ὁ  Φίλιππος ἔγινε ὀρθόδοξος Χριστιανός
9. Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Δέν δέχεται ὁ Χριστός τήν θυσία ἀπό ἀνεξομολόγητους κληρικούς
Ἐσύ ὅμως μετανόησε...
Αὐτός πού δέν ἐξωμολογήθηκε στήν ζωή του, οἱ δαίμονες θά τόν ὁδηγήσουν στήν κόλασι
Σῶμα νεκροῦ ἀναστήθηκε μέσα στό Ἀνατομεῖο ἰατρικῆς σχολῆς
Ἡ ἐξομολόγησις ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν παρέχει πλήρη τήν συγχώρησι στόν μετανοῦντα
10. Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ἤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἡ Θεία Κοινωνία τῶν Πιστῶν γίνεται σέ ὅλους μέ τήν ἴδια λαβίδα
Ἄγγελοι προσκυνοῦν τό Ἅγιο Ποτήριο
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν ζωή τοῦ π. Κλεόπα σάν Δόκιμου μοναχοῦ
Τό Ἅγιο Ποτήριο ἔβγαζε φωτεινές ἀκτίνες
Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μετετράπη σέ κρέας;
Ὁ δύσπιστος μοναχός
Τό μέγα Μυστήριο τῆς Ὀρθοδόξου Λειτουργίας
11. Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἄναψε στήν καρδιά μου μία φλόγα σάν κερί...
Τό πρόσωπο τοῦ π. Ἀρσενίου Χατζεφεντῆ ἔλαμπε σάν τόν ἥλιο
Ὁ Ρουμᾶνος ἱερομόναχος περικυκλωμένος ἀπό φλόγες
Δέν εὐλογεῖς ἐσύ. Ἐγώ εὐλογῶ!
Ἡ Ἱερωσύνη τοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ παραμένει ἀναξάλειπτη
12. ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Ἔλα νά ἰδῆς τά θαύματα τοῦ Θεοῦ...
Ἡ δωδεκαετής Κωνσταντίνα ἐπῆγε στόν Παράδεισο
Ἡ Βασιλική Μαλλιαροῦ μετά τό Εὐχέλαιο δέχθηκε κοντά της τόν οὐράνιο κόσμο
Πῶς ἡ Παναγία ἐθεράπευσε τό παράλυτο παιδί μιᾶς μουσουλμάνας
13. Ο ΓΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ
Δέκα χρόνια συμβίωσις, χωρίς Χάρι καί Χριστό   
Ὅταν οἱ γονεῖς εἶναι ἅγιοι....
Ὁ τσαγκάρης τῆς Ἀλεξάνδρειας
Τό ἀνδρόγυνο πού ἐφύλαξε παρθενία μέσα στόν γάμο
Ἡ μητέρα ὑποσχέθηκε νά παραδώση τό παιδί της στόν διάβολο
14. Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ
Οἱ τιμωρίες τῶν κλεπτῶν τοῦ Τ. Σταυροῦ τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου
Ἄναψαν τά τρία  κεριά μόνα τους!
Οἱ δύο βόες...
Λάμπει ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ
Ἠ μετάνοια τοῦ πρώην μάγου Γεωργίου
15. ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Τά ὁλόσωμα Λείψανα τῶν Ἁγίων μας
16. Η ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΦΕΡΡΑΡΑΣ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
Μέγας σεισμός πρίν ἀπό τήν ἀναχώρησι τῶν Ἀνατολικῶν γιά τήν  σύνοδο Φερράρας στήν Ἰταλία.
Ἡ ἀλαζονική ἀξίωσις τοῦ πάπα
Ὁ σκύλλος τοῦ βασιλέως ὑλακτεῖ....
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΟΝ 13ΟΝ ΑΙΩΝΑ
«Πήγαινε ταχέως στήν Μονή καί εἰδοποίησε τούς Ἀδελφούς καί τόν Καθηγούμενο ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ μου».
Τό συλλείτουργο στήν Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Τό μαρτύριο τῶν 13 Ὁσιομαρτύρων τῆς Μονῆς Καντάρας Κύπρου
Τό θαῦμα τοῦ θείου Φωτός τοῦ Παναγίου Τάφου ἐξάγει μόνον ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης
Γιατί μία παπική χριστιανή βαπτίσθηκε ὀρθόδοξη
Ὁ Ἁγιασμός στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παραμένει ἀναλλοίωτος
Τό Ἀντίδωρο δέν μουχλιάζει
Τά πασχαλινά αὐγά
Τό φούσκωμα τῆς ζύμης τήν ἡμέρα Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Δομβοΐτου τῆς Βοιωτίας
Ὁ κορμός τοῦ πεύκου στόν προφήτη Ἠλία Πατρῶν ἔχει μέσα του τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ
Ἡ Βάτος στό ὄρος Σινᾶ σχηματίζεται μέσα στούς βράχους σάν μικρογραφία
Οἱ γουλιανοί τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ
Πηγαίνετε στούς Ὀρθοδόξους...
Νυκτερινός ἐπισκέπτης ἀναστατώνει τό σπίτι.
Κόλλησε τό μαγικό εἴδωλο στό χέρι του.
«Ἐσύ θά μέ διώξης ἀπ᾿ἐδῶ βρέ Καπουτσῖνε?»
Διῶξτε τόν Καπουτσῖνο. Τί τόν μαζέψατε ἐδῶ;
Σήμερα στόν ἅγιο Γεράσιμο ἦταν καί ὁ φίλος μου Ἰταλός....
Οἱ Ὀρθόδοξοι μοναχοί βλέπουν στήν προσευχή τους τό ἄκτιστο φῶς
Ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἀρνήθηκε τήν κατασκευή θυσιαστηρίου τῶν Καθολικῶν μέσα στήν ἐκκλησία του στήν Νῆσο Κέρκυρα.
Τό Ἀντίδωρο στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία εὐωδιάζει
Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἀχμέτ
Τό ἀντίδωρο καί ὁ Ἁγιασμός θεραπεύουν
Τό λάδι τοῦ καντηλιοῦ καί ὁ Ἁγιασμός θεραπεύουν
Ἡ Εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου συμβουλεύει τόν πρώην μουσουλμᾶνο, Ὀρθόδοξο Χριστιανό Δημήτριο.
Ἀκόμη καί μουσουλμᾶνοι ὁμολογοῦν τήν χάριν τῆς Ἱερωσύνης τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν  μας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

 

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

 

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ