Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Κυριακή - Σύντομον κήρυγμα.

 
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

30-12-12

1795

Γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός;

Λήψη

25-12-12

1794

«Ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος»

Λήψη

23-12-12

1793

Τὸ «ὄνομα τὸ ὐπὲρ πᾶν ὄνομα»

Λήψη

16-12-12

1792

Ἡ θεία κλῆσις

Λήψη

09-12-12

1791

Ὁ ὑποκριτὴς

Λήψη

02-12-12

1790

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» μὲ ὅλη τὴν καρδιὰ

Λήψη

30-11-12

1789

Νὰ προσέξουμε τὴν οἰκογένεια

Λήψη

25-11-12

1788

Πῶς θὰ γίνουμε ἄξιοι;

Λήψη

18-11-12

1787

Τὸ μικρόβιο τῆς πλεονεξίας

Λήψη

11-11-12

1786

Ὁ «πλησίον»

Λήψη

08-11-12

1785

Ὁ ἀόρατος κόσμος τῶν ἀγγέλων

Λήψη

04-11-12

1784

Ἂν εἴμαστε παιδιά του, γιατί δὲν τοῦ μοιάζουμε;

Λήψη

28-10-12

1783

Στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀνθρωπότητος

Λήψη

26-10-12

1782

Δῶστε μου ἕναν ἅγιο!

Λήψη

21-10-12

1781

Ἐποχὴ δαιμονικὴ

Λήψη

14-10-12

1780

Οὔτε καλημέρα!

Λήψη

07-10-12

1779

Ἡ ἀνάστασι τῶν νεκρῶν

Λήψη

30-09-12

1778

Ἀγάπης σκαλοπάτια

Λήψη

23-09-12

1777

Ἁλιεία ψυχῶν

Λήψη

16-09-12

1776

Τί συμβολίζει ὁ σταυρός (β')

Λήψη

14-09-12

1775

Τί συμβολίζει ὁ σταυρός (α')

Λήψη

09-09-12

1774

Ποιός ἀνέβηκε στὸν οὐρανό;

Λήψη

02-09-12

1773

Ἂς γίνουμε ἀμπέλι τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

26-07-12

1772

Ἡ μοιχεία

Λήψη

19-07-12

1771

Δύο ἀριθμοὶ

Λήψη

15-07-12

1770

Ὁ ἔλεγχος τῆς Μάρθας

Λήψη

12-07-12

1769

Ὁ ἔλεγχος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Λήψη

06-07-12

1768

Λάμπει τὸ Φῶς στὴν Ἐκκλησία!

Λήψη

05-07-12

1767

Τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας

Λήψη

29-06-12

1758

Μὲ τὸ Θεὸ ἢ χωρὶς τὸ Θεό;

Λήψη

29-06-12

1766

Ἡ ἔρημος περιβόλι τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

27-06-12

1765

Πνευματικὴ ἐνδυνάμωσις

Λήψη

26-06-12

1764

Οἱ τρεῖς ἀρετὲς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Λήψη

24-06-12

1757

Παιδί, τὸ σπουδαιότερο δῶρο!

Λήψη

22-06-12

1763

Ἕνα ἐρώτημα

Λήψη

17-06-12

1756

Ὑπάρχουν στιγμές...(οἱ Ἀπόστολοι)

Λήψη

15-06-12

1762

Τὰ καταστήματα τῆς Βαβυλῶνος

Λήψη

11-06-12

1761

Ὅσο ὑπάρχει καιρός...

Λήψη

10-06-12

1755

Μεγάλοι αὐτοί, μικρὸς ὁ Χριστός!...

Λήψη

08-06-12

1760

Δαιμονικὴ μέθη χωρὶς κρασὶ

Λήψη

04-06-12

1754

Ὁρατὸς καὶ ἀόρατος κόσμος

Λήψη

03-06-12

1753

Ὁ ποταμὸς τοῦ Ἰεζεκιὴλ

Λήψη

01-06-12

1759

Στὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν

Λήψη

27-05-12

1752

Θὰ ἑνωθῇ ποτὲ ἡ ἀνθρωπὸτης;

Λήψη

24-05-12

1751

Δεσπόζει τῶν ὅλων

Λήψη

20-05-12

1750

Οἱ τυφλοὶ ὁδηγοὶ

Λήψη

13-05-12

1749

Γιὰ μία ψυχὴ

Λήψη

06-05-12

1748

Οἱ ἔρημοι

Λήψη

13-04-12

1743

Ἐπάνω στὰ ἴχνη Ἐκείνου

Λήψη

12-04-12

1742

Γεσθημανῆ

Λήψη

11-04-12

1741

Ἰούδας καὶ Ἰοῦδες

Λήψη

10-04-12

1740

Οἴμοι! Ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει...

Λήψη

09-04-12

1739

Μία εἰκόνα τῆς ὑποκρισίας

Λήψη

08-04-12

1737

Ὁ Κύριος ἐγγύς

Λήψη

08-04-12

1738

Ἡ σημασία τοῦ καταστροφικοῦ θαύματος

Λήψη

01-04-12

1736

Ὁδὸς Γολγοθᾶ

Λήψη