Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Κυριακή - Σύντομον κήρυγμα.

 
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

27-12-16

1219-2

Οἱ «σκληροτράχηλοι»

Λήψη

26-12-16

704-2

Ἡ παιδοκτονία

Λήψη

25-12-16

1987

«Ἐπὶ γῆς εἰρήνη»

Λήψη

18-12-16

1986

Πίστι, ἡ μεγαλύτερη δύναμι

Λήψη

12-12-16

1985

Προφάσεις

Λήψη

11-12-16

1984

Μακριὰ οἱ προφάσεις!

Λήψη

06-12-16

1021-2

Ποῦ ἔγκειται ἡ μακαριότης

Λήψη

05-12-16

1983

Χωράφι

Λήψη

04-12-16

1214-2

Ἐκκλησιάζεσθε!

Λήψη

30-11-16

917-2

Ἡ πρώτη γνωριμία μὲ τὸ Χριστὸ

Λήψη

27-11-16

1982

«Θεοῦ ποίημα»

Λήψη

25-11-16

821-2

Ἔλεγχος τῆς γενεᾶς μας

Λήψη

21-11-16

1118-2

Ἡ νοητὴ περιστερὰ

Λήψη

20-11-16

1980

Τὸ φάρμακο τῆς φιλαργυρίας καὶ πλεονεξίας

Λήψη

20-11-16

1981

Τὸ φάρμακο τῆς ἀνθρωπαρεσκείας καὶ κενοδοξίας

Λήψη

14-11-16

1979

Ὁ ἀπόστολος Φίλιππος

Λήψη

13-11-16

1978

Τὸ πανδοχεῖο τοῦ Θεοῦ

Λήψη

12-11-16

1977

Ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως

Λήψη

08-11-16

698-2

Ἡ ὕπαρξις καὶ τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων

Λήψη

06-11-16

1976

Θαυμαστὲς μεταβολὲς

Λήψη

30-10-16

1975

Τί καυχᾶσαι;

Λήψη

28-10-16

816-2

Τί σημαίνει Σκέπη

Λήψη

26-10-16

1294-2

Ἔχουμε ἀγάπη;

Λήψη

23-10-16

1974

Τὸ Εὐαγγέλιο

Λήψη

18-10-16

732-2

Πρὸς Ἐμμαοὺς

Λήψη

16-10-16

1973

Οἱ «παρὰ τὴν ὁδόν»

Λήψη

09-10-16

1972

Ἡ συμμετοχή μας στὸ πένθος τοῦ πλησίον

Λήψη

02-10-16

1971

Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς

Λήψη

30-09-16

1107-2

«Γρηγορεῖτε»

Λήψη

26-09-16

904-3

Ὁ Χριστὸς πάνω στὸ σταυρὸ

Λήψη

25-09-16

1970

Ἐπιμονὴ στὴ δουλειὰ

Λήψη

24-09-16

1288-2

Παρθενία καὶ γάμος

Λήψη

18-09-16

1969

Ἕτοιμοι γιὰ θάνατο!

Λήψη

14-09-16

1968

Ὁ σταυρὸς θαυματουργεῖ

Λήψη

14-09-16

1002-2

«Ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ»

Λήψη

11-09-16

1967

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Λήψη

11-09-16

726-2

«Ὑπάρχει Θεός;»

Λήψη

04-09-16

1966

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ

Λήψη

29-08-16

690-2

Οἱ παράνομες συμβιώσεις

Λήψη

28-08-16

1965

Ὁ ἀπ. Παῦλος ὑποδειγματικὸ πρότυπο

Λήψη

24-08-16

1964

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς καὶ οἱ ἱερεῖς

Λήψη

21-08-16

1963

«Κλυδωνίζεται, ἀλλὰ δὲν καταποντίζεται»

Λήψη

15-08-16

1096-2

Ἡ Παναγία πρότυπο τοῦ γυναικείου κόσμου

Λήψη

14-08-16

1962

Λαὸς ἄξιος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν

Λήψη

07-08-16

1961

Διὰ τῆς θυσίας τοῦ ἐγὼ στὴν ὁμόνια

Λήψη

06-08-16

1192-2

«Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι...»

Λήψη

31-07-16

1191-2

Τὸ χειρότερο κακὸ

Λήψη

26-07-16

989-2

Ἡ γυναίκα

Λήψη

24-07-16

1189-2

«Δαιμονισμένοι»

Λήψη

20-07-16

1273-2

Θαύματα τῆς προσευχῆς

Λήψη

17-07-16

1960

Ὁ Χριστὸς ἐτίμησε τὴν γυναῖκα

Λήψη

10-07-16

1959

Ὁ Εὐεργέτης

Λήψη

07-07-16

1958

Ὅλοι ἕνα «ἐν Χριστῷ»

Λήψη

03-07-16

1185-2

Τὰ κρυφὰ ἁμαρτήματα

Λήψη

30-06-16

1957

Ἡ νίκη τῶν 12 Ἀποστόλων

Λήψη

29-06-16

1956

Βαθμῖδες ἀποστολῆς

Λήψη

26-06-16

682-2

Ἡ ἀγάπη

Λήψη

20-06-16

1955

Ἄνθρωποι «σάρκες»

Λήψη

19-06-16

1954

Ποῦ εἶνε ἡ ἑνότης;

Λήψη

19-06-16

1080-2

Ἡ δίψα τῆς ψυχῆς

Λήψη

12-06-16

1179-2

Περὶ ἑνότητος

Λήψη

09-06-16

980-2

Ἄνθρωποι, ἀπογειωθῆτε!

Λήψη

05-06-16

1953

Τὸ θάρρος τοῦ τυφλοῦ

Λήψη

29-05-16

1952

Χριστιανὲς Ἑλληνίδες, μὴ ὑποκύπτετε!

Λήψη

29-05-16

977-2

Ἡ δύναμι τῆς γυναίκας

Λήψη

22-05-16

1950

Τὸ μέγα Ὄνομα

Λήψη

22-05-16

1951

Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον; (β΄)

Λήψη

15-05-16

1949

Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον; (α΄)

Λήψη

15-05-16

1948

Ὅλα φωνάζουν «Χριστὸς ἀνέστη»!

Λήψη

08-05-16

715-2

Τί ὄφελος ἔχουμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία

Λήψη

06-05-16

1947

Πῶς ἑωρτάζετο τὸ Πάσχα ἄλλοτε καὶ πῶς τώρα

Λήψη

02-05-16

1946

Ὁ νοητὸς δράκων

Λήψη

01-05-16

1945

Ὁ Χριστὸς «ἐν τῷ κόσμῳ»

Λήψη

29-04-16

775-2

«Αἱ γενεαὶ πᾶσαι...» (Μεγάλη Παρασκευή βράδυ)

Λήψη

29-04-16

1944

«Τετέλεσται» (Μεγάλη Παρασκευή πρωί)

Λήψη

28-04-16

1943

«Περίλυπος» (Μεγάλη Πέμπτη βράδυ)

Λήψη

28-04-16

1942

Ἡ ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ (Μεγάλη Πέμπτη πρωί)

Λήψη

27-04-16

772-2

Ὁ Ἰούδας (φιλαργυρία, ἀπελπισία, αὐτοκτονία) (Μεγάλη Τετάρτη βράδυ)

Λήψη

26-04-16

1249-2

«Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη...» (Μεγάλη Τρίτη βράδυ)

Λήψη

25-04-16

1248-2

Τὰ ὁκτὼ «οὐαί» (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ)

Λήψη

24-04-16

1160-2

Ποῦ εἶναι οἱ καρποί μας; (Κυριακή Βαΐων βράδυ)

Λήψη

24-04-16

1159-2

Ἡ προϋπάντησις τοῦ Χριστοῦ (Κυριακή Βαΐων πρωί)

Λήψη

20-04-16

1941

Νὰ γίνουμε φῶς

Λήψη

17-04-16

1243-2

Ξέρετε τί ζητᾶτε;

Λήψη

15-04-16

862-2

Ὕμνοι - ὕβρεις

Λήψη

14-04-16

1155-2

Αὐτομεμψία

Λήψη

10-04-16

1940

Ἡ εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν

Λήψη

08-04-16

859-2

Τὸ χρέος

Λήψη

03-04-16

1939

Ταπεινοὶ στὸ θρόνο

Λήψη

01-04-16

762-2

Δέντρο

Λήψη

27-03-16

1938

Τὸ Εὐαγγέλιο

Λήψη

25-03-16

1937

Ἡ ἀπάντηση στὰ «Πῶς»

Λήψη

20-03-16

1936

Ἡ προτίμησι

Λήψη

18-03-16

1935

Ἡ δαμόκλειος σπάθη

Λήψη

16-03-16

1934

«Δὲν ζῇ ὁ ἄνθρωπος μονάχα μὲ ψωμί»

Λήψη

14-03-16

1933

Οἱ πειρασμοὶ τοῦ Χριστοῦ στὴν ἔρημο

Λήψη

13-03-16

1932

Μία σατανικὴ πομπὴ

Λήψη

13-03-16

1043-2

Οἱ θησαυροὶ καὶ ὁ Θησαυρὸς

Λήψη

06-03-16

1931

Κάτω ἀπὸ τὴ μάσκα

Λήψη

06-03-16

1231-2

Τὸ βῆμα τῆς παγκοσμίου κρίσεως

Λήψη

28-02-16

1930

Οἱ δικαιολογίες τῆς ἀπιστίας

Λήψη

28-02-16

1141-2

Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιστροφῆς

Λήψη

26-02-16

1140-2

«Σῶσε μας, Κύριε, ἀπὸ τὴν «πρόοδο» τοῦ αἰῶνος τούτου»

Λήψη

23-02-16

847-2

Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος (κατὰ τῆς βλασφημίας)

Λήψη

21-02-16

1928

Κράτα καλὰ τὸ διαμάντι αὐτό!

Λήψη

21-02-16

1929

Ἡ ἀστείρευτη δύναμις τοῦ Χριστιανισμοῦ

Λήψη

14-02-16

941-2

Ἐπιμονὴ στὴν προσευχὴ

Λήψη

07-02-16

1137-2

Ὅσο ὑπάρχει καιρός!...

Λήψη

02-02-16

1927

«Σημεῖον ἀντιλεγόμενον»

Λήψη

31-01-16

1926

Πρόσεχε τί διαβάζεις!

Λήψη

30-01-16

747-3

Ὑποδείγματα μαθητῶν

Λήψη

24-01-16

1925

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ

Λήψη

18-01-16

746-2

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος (ἀγῶνες καὶ περιπέτειες γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδοξίας)

Λήψη

17-01-16

839-3

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος (περιστατικὰ ἀπὸ τὴ ζωή του)

Λήψη

10-01-16

1924

Ὅλα γιὰ τὴ σωτηρία μας

Λήψη

06-01-16

706-3

Ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς

Λήψη

03-01-16

1922

«Τὴν πίστιν τετήρηκα»

Λήψη

03-01-16

1923

Κράτα τὴν πίστι!

Λήψη

01-01-16

705-2

Πίστι χωρὶς «ἐὰν»

Λήψη