Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Κυριακή - Σύντομον κήρυγμα.

 
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

27-12-15

1921

Ὁ ἔλεγχος

Λήψη

26-12-15

830-2

Νὰ γίνουμε φιλακόλουθοι (Περὶ ἐκκλησιασμοῦ)

Λήψη

25-12-15

1920

Ἡ ἀνύψωσις τῆς πεσούσης ἀνθρωπότητος (β΄. Ὕψος ἀνορθώσεως)

Λήψη

24-12-15

1919

Ἡ ἀνύψωσις τῆς πεσούσης ἀνθρωπότητος (α΄. Βάθος πτώσεως)

Λήψη

20-12-15

1918

Μὲ τὴν πίστι νικηταὶ στὸν πόλεμο

Λήψη

13-12-15

1917

Ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ

Λήψη

07-12-15

1121-2

«Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι...»

Λήψη

06-12-15

1916

Ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου

Λήψη

04-12-15

1020-2

Οἱ σχέσεις τῶν παιδιῶν μὲ τοὺς γονεῖς

Λήψη

30-11-15

737-2

Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας

Λήψη

29-11-15

1915

Πονηρὲς ἡμέρες, προσοχή!

Λήψη

29-11-15

1914

Εἴμαστε παραβάτες...

Λήψη

25-11-15

1913

Γυναίκα πρότυπο ἱεραποστολῆς

Λήψη

22-11-15

1912

Ἀνοχὴ

Λήψη

21-11-15

1911

Τὰ περιττὰ καὶ τὸ ἀναγκαῖο

Λήψη

15-11-15

1910

Θεία κατεργασία

Λήψη

12-11-15

1909

Ἐλεημοσύνη ψεύτικη καὶ ἀληθινὴ

Λήψη

08-11-15

1908

Πέντε τρόποι ὑπάρξεως τῶν ὄντων καὶ τὰ ἐλευθέρια τῆς Φλωρίνης

Λήψη

01-11-15

1907

Ὑπερηφανεύεσαι;

Λήψη

28-10-15

1113-2

Δύο ὀπτασίες

Λήψη

26-10-15

1206-2

Δύο θαύματα

Λήψη

25-10-15

695-2

Ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν

Λήψη

23-10-15

1205-2

Πικρὸς θάνατος

Λήψη

20-10-15

908-2

Ὁ ἅγιος Ἀρτέμιος

Λήψη

18-10-15

1906

«Λουκᾶς ὁ ἀγαπητός»

Λήψη

11-10-15

1007-2

Ὑπομονὴ

Λήψη

04-10-15

905-2

Ἕνας νόμος φτάνει!

Λήψη

27-09-15

902-2

Πῶς θὰ ἔρθῃ ἡ εὐλογία;

Λήψη

26-09-15

1106-2

Ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη

Λήψη

24-09-15

903-2

Μία προφητεία

Λήψη

20-09-15

1201-2

Περὶ ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου

Λήψη

14-09-15

1905

Ὁ σταυρὸς κάνει θαύματα

Λήψη

13-09-15

1001-2

Ἔλειψε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

08-09-15

807-2

Ἡ γέννησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου

Λήψη

06-09-15

1904

Γάμος καὶ χαρὰ

Λήψη

30-08-15

1903

Ἀντὶ καρπῶν ἀγκάθια

Λήψη

29-08-15

1099-2

Οἱ ἄνθρωποι θανατώνονται, οἱ ἰδέες ὄχι

Λήψη

24-08-15

724-2

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀπέναντι τῶν ἀπίστων

Λήψη

23-08-15

798-2

Ἡ ταπείνωσις τῆς Θεοτόκου

Λήψη

16-08-15

1902

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ

Λήψη

15-08-15

801-2

Ἡ ἔνδοξος Κοίμησις

Λήψη

09-08-15

1197-2

«Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;»

Λήψη

06-08-15

886-2

Ὑπόμνησις

Λήψη

02-08-15

1901

Πίστι, μὴν ἀπελπιζώμαστε!

Λήψη

27-07-15

990-2

Διδάγματα ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος

Λήψη

26-07-15

1900

«Ἄνθρωπον ζητῶ!»

Λήψη

20-07-15

1899

Ὁ θαυμαστὸς προφήτης

Λήψη

19-07-15

1088-2

Τὸ ἁλάτι τῆς γῆς

Λήψη

12-07-15

1898

Ῥίζα τῶν ἀσθενειῶν ἡ ἁμαρτία

Λήψη

07-07-15

1897

Προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες

Λήψη

05-07-15

1896

Ἀχθοφόροι

Λήψη

30-06-15

1895

Ἀντιγραφὴ τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Παύλου

Λήψη

29-06-15

1894

Ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου πρὸς τὴν σύγχρονη Ἑλλάδα

Λήψη

28-06-15

1893

Σύγχρονη δουλεία

Λήψη

21-06-15

1892

Κολυμπᾶμε στὴν ἀγάπη Του οἱ ἀχάριστοι

Λήψη

15-06-15

717-2

Ποῦ ἡ εὐτυχία;

Λήψη

14-06-15

1891

Κριτήρια ἐκλογῆς τῶν ἀποστόλων

Λήψη

11-06-15

1178-2

Ἕνας ἄδολος ἄνθρωπος

Λήψη

07-06-15

1890

Οἱ ἅγιοι νικοῦν καὶ τὰ λιοντάρια

Λήψη

31-05-15

1889

Ἔλα, Πνεῦμα ἅγιο!

Λήψη

24-05-15

1888

Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι! (Α΄)

Λήψη

17-05-15

1886

Ὁ σεισμὸς τῶν Φιλίππων

Λήψη

17-05-15

1887

Δύο εἴδη σεισμῶν

Λήψη

10-05-15

1885

Εἴμαστε Χριστιανοί;

Λήψη

06-05-15

975-2

Ἡ θαυμαστὴ διδαχὴ

Λήψη

05-05-15

1884

Ἀριστοῦχος μαθήτρια

Λήψη

03-05-15

1883

Σχολεῖο ἡ Ἐκκλησία

Λήψη

02-05-15

1071-2

Ὑπακοὴ ἀλλὰ καὶ ἀντίστασις

Λήψη

26-04-15

1882

Ἑλληνισταὶ

Λήψη

19-04-15

1881

Τὰ τρία ὅπλα τῶν ἀποστόλων

Λήψη

12-04-15

776-2

Εἰς τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος»

Λήψη

10-04-15

969-2

Ὁ Παμβασιλεὺς στὸν τάφο

Λήψη

10-04-15

1880

«Αἷμα καὶ ὕδωρ»

Λήψη

09-04-15

773-2

Ἀπὸ τὰ δώδεκα εὐαγγέλια

Λήψη

08-04-15

1163-2

Ἡ θεία κοινωνία

Λήψη

07-04-15

1879

Ὅλοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ κακὸ

Λήψη

06-04-15

1161-2

Ἀποστομωτικὲς ἀπαντήσεις

Λήψη

05-04-15

1058-2

Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ

Λήψη

05-04-15

1878

Θέλεις χαρά;

Λήψη

29-03-15

1056-2

Μαθηταὶ καθυστερημένοι;

Λήψη

27-03-15

1877

Ὑπάρχει σήμερα ἡ πίστις;

Λήψη

25-03-15

853-2

Ἂς χαρῇ ἡ Γῆ

Λήψη

22-03-15

1876

Ἀποφεύγετε τὸν ὅρκο

Λήψη

20-03-15

1875

Παρθενία – γάμος - ἐκτρώσεις

Λήψη

15-03-15

857-2

Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου

Λήψη

13-03-15

1874

Τὸ ἄκαρπο καρποφόρο

Λήψη

09-03-15

760-2

Θαρραλέα ὁμολογία

Λήψη

08-03-15

1150-2

Ἡ ἁμαρτία ῥίζα ὅλων τῶν κακῶν

Λήψη

06-03-15

1873

Ὁ Ἄφθαστος

Λήψη

01-03-15

1046-2

Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ

Λήψη

01-03-15

1872

Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι!

Λήψη

27-02-15

1146-2

Ποῦ ὑπάρχει ἡ χαρά;

Λήψη

23-02-15

1871

Οἱ δυνάμεις τοῦ Θεοῦ

Λήψη

22-02-15

945-2

Εἶναι δύσκολο νὰ πῇς συγχωρῶ;

Λήψη

15-02-15

1142-2

Τὸ παγκόσμιο δικαστήριο

Λήψη

14-02-15

752-2

Ψυχοσάββατο

Λήψη

10-02-15

1870

Ἡ πίστι μας διώκεται

Λήψη

08-02-15

1868

Ἀκριβοπληρωμένοι ἀπελεύθεροι

Λήψη

08-02-15

1869

Σκλάβοι μακριὰ ἀπ' τὸ σπίτι τοῦ Πατέρα

Λήψη

04-02-15

1867

Γαλῆ (=γάτα) - νύμφη

Λήψη

02-02-15

844-2

Στὴν Ὑπαπαντὴ (τέσσερα διδάγματα)

Λήψη

01-02-15

1229-2

Πῶς νὰ ἐκκλησιαζώμαστε

Λήψη

30-01-15

938-2

Ὁ Βράχος τῶν αἰώνων

Λήψη

27-01-15

1866

Ὑπόδειγμα ἀρχιερέως

Λήψη

25-01-15

1225-2

Ζακχαῖοι, ξυπνῆστε!

Λήψη

18-01-15

1036-2

Σὲ ποιούς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη;

Λήψη

17-01-15

1035-2

Περὶ ὑπακοῆς

Λήψη

11-01-15

837-2

Τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος

Λήψη

07-01-15

836-2

Ἡ μαρτυρία τοῦ Βαπτιστοῦ

Λήψη

06-01-15

1865

Ἡ ἔρημος διψᾷ

Λήψη

04-01-15

929-2

Ἔχουμε ἀνάγκη κηρύγματος μετανοίας

Λήψη

01-01-15

1031-2

Ῥιζωμένοι στὴν πίστη

Λήψη