Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Κυριακή - Σύντομον κήρυγμα.

 
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

28-12-14

1126-2

Οἱ μάγοι φωνάζουν

Λήψη

27-12-14

831-2

Ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος

Λήψη

26-12-14

1028-2

Ἁγία ἀνησυχία

Λήψη

25-12-14

1027-2

Αἰσιόδοξη προφητεία γιὰ τὸ μέλλον

Λήψη

21-12-14

1123-2

Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ μείνῃ αἰώνια

Λήψη

20-12-14

827-2

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος

Λήψη

15-12-14

1864

Ντροπὴ

Λήψη

14-12-14

1863

Θάνατος στὴν πλεονεξία!

Λήψη

06-12-14

1862

Προστάτης τῶν ἀδυνάτων

Λήψη

06-12-14

824-2

Ἡ ἀστυφιλία

Λήψη

30-11-14

822-2

Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας

Λήψη

23-11-14

1861

Πόθος εἰρήνης

Λήψη

21-11-14

1302-2

Ἡ ἑορτὴ ἀπὸ σκοπιᾶς παιδαγωγικῆς

Λήψη

16-11-14

1016-2

Δὲν μπορεῖς τὸ μεγάλο; Κάνε τὸ μικρό!

Λήψη

11-11-14

1299-2

Συμφορὰ ἡ διάλυσις τῆς οἰκογενείας

Λήψη

09-11-14

909-2

Τί εἶνε πίστις;

Λήψη

08-11-14

818-2

Ἡ πτῶσις τοῦ Ἑωσφόρου

Λήψη

02-11-14

1860

Ἀνθρώπινα «ἐγώ»

Λήψη

28-10-14

696-2

Ἡ σκέπη τοῦ γένους μας

Λήψη

26-10-14

1112-2

Τί δίδασκε ὁ ἅγιος Δημήτριος

Λήψη

23-10-14

1010-2

Βίος καὶ ἔργα ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου

Λήψη

20-10-14

1859

Ὁδηγὸς σωφροσύνης

Λήψη

19-10-14

906-2

Δάκρυα

Λήψη

18-10-14

1292-2

«Ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός»

Λήψη

12-10-14

1858

Ἀπάντηση στοὺς κατηγόρους τῶν ἱ.κανόνων

Λήψη

05-10-14

1289-2

Πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε;

Λήψη

28-09-14

729-2

Ἔχουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ;

Λήψη

26-09-14

904-2

Ὁ Χριστὸς πάνω στὸ σταυρὸ

Λήψη

21-09-14

1003-2

Ὁ ἄνθρωπος σύνθεσι σώματος καὶ ψυχῆς

Λήψη

17-09-14

728-2

Οἱ τρεῖς θυγατέρες

Λήψη

14-09-14

1856

Ὁ σταυρὸς σφραγίδα τῶν Χριστιανῶν

Λήψη

14-09-14

1857

Ὁ σταυρὸς καταπατεῖται

Λήψη

13-09-14

692-2

Τὰ θαύματα τοῦ σταυροῦ

Λήψη

08-09-14

1284-2

Θάνατος = γέννησις!

Λήψη

07-09-14

1102-2

Τί εἶνε Θεός;

Λήψη

02-09-14

1100-2

Γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

23-08-14

1196-2

Τί σημαίνει τὸ «μενοῦνγε...»;

Λήψη

18-08-14

1854

Ὁ ὁσιομάρτυς Δημήτριος ἐκ Σαμαρίνης

Λήψη

17-08-14

1853

Γενεὰ ἄπιστη καὶ διεφθαρμένη

Λήψη

15-08-14

892-2

Ὕλη καὶ πνεῦμα

Λήψη

10-08-14

889-2

Ὁ ἅγιος Λαυρέντιος

Λήψη

06-08-14

993-2

Τέσσερα ἐρωτήματα

Λήψη

03-08-14

1852

Διχόνοια

Λήψη

01-08-14

991-2

Ἡ πίστι μας εἶνε ἀληθινὴ

Λήψη

27-07-14

795-2

Ἡ δύναμι τῆς προσευχῆς

Λήψη

20-07-14

719-2

Τὸ φοβερώτερο βάρος

Λήψη

19-07-14

1188-2

Πολύτεκνη οἰκογένεια

Λήψη

13-07-14

1850

Ἡ στάσι μας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν

Λήψη

13-07-14

1851

Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ ἠθικοῦ νόμου

Λήψη

11-07-14

793-2

Μνήμη τοῦ θαύματος τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Λήψη

06-07-14

881-2

Ὁ ἑκατόνταρχος ὑπόδειγμα πίστεως

Λήψη

02-07-14

879-2

Χωρὶς ναούς;

Λήψη

30-06-14

1269-2

Ἡ πίστι μας εἶνε ἀληθινὴ

Λήψη

29-06-14

1849

Τὸ ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ

Λήψη

22-06-14

1083-2

Συνείδησις

Λήψη

15-06-14

984-2

Ἐμπαιγμὸς

Λήψη

09-06-14

787-2

Αἰσθητὴ ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος

Λήψη

08-06-14

982-2

Οἱ ἐνέργειες τοῦ ἁγίου Πνεύματος

Λήψη

01-06-14

1848

«Προσέχετε ἑαυτοῖς»

Λήψη

25-05-14

1176-2

Περὶ ἀχαριστίας καὶ δειλίας

Λήψη

21-05-14

1172-2

Ἡ θύρα

Λήψη

18-05-14

1073-2

Οἱ ψυχὲς διψοῦν, κ' ἐμεῖς ἀδρανοῦμε;

Λήψη

11-05-14

1173-2

Ψυχικὴ παραλυσία

Λήψη

05-05-14

1072-2

Ἡ μεγαλομάρτυς

Λήψη

04-05-14

1171-2

Γιατί στὶς μυροφόρες τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη»;

Λήψη

17-04-14

1843

Ὁ Χριστὸς ἔπαθε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀντὶ ἡμῶν

Λήψη

16-04-14

1842

«Δεινὸν ἡ ῥαθυμία, μεγάλη ἡ μετάνοια»

Λήψη

15-04-14

1162-2

Ἀμέλεια

Λήψη

14-04-14

1059-2

Ὑποκρισία

Λήψη

13-04-14

965-2

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ

Λήψη

13-04-14

1246-2

Ὁ βασιλεὺς τῶν καρδιῶν

Λήψη

06-04-14

863-2

Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

Λήψη

04-04-14

713-2

Ἡ ὡραιότης τῆς παρθενίας

Λήψη

28-03-14

955-2

Ὁ νοητὸς Ἥλιος

Λήψη

25-03-14

951-2

Εὐαγγέλιο

Λήψη

23-03-14

1840

«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας»

Λήψη

21-03-14

1237-2

Τὸ βραβεῖο τῆς ἐγκρατείας

Λήψη

16-03-14

950-2

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ

Λήψη

14-03-14

1839

Ἡ αὐγὴ καὶ ἡ μυστικὴ ἡμέρα

Λήψη

09-03-14

1838

Τί εἶνε Ὀρθοδοξία (Γ')

Λήψη

09-03-14

1837

Τί εἶνε Ὀρθοδοξία (Β')

Λήψη

08-03-14

1836

Τί εἶνε Ὀρθοδοξία (Α')

Λήψη

07-03-14

946-2

Θέλεις τὴ χαρά;

Λήψη

03-03-14

1145-2

Περὶ μετανοίας

Λήψη

02-03-14

1835

Δὲν συγχωρεῖς; Χριστιανὸς δὲν εἶσαι!

Λήψη

23-02-14

944-2

Τί εἶνε ἡ κόλασις;

Λήψη

22-02-14

1834

Γιατί τὸ μνημόσυνο αὐτό;

Λήψη

16-02-14

751-2

Ἡ ἁμαρτία εἶνε οἰκονομικὴ χρεωκοπία

Λήψη

10-02-14

1228-2

Κάτω τὰ εἴδωλα!

Λήψη

09-02-14

1139-2

Φαρισαῖοι, ταπεινωθῆτε

Λήψη

06-02-14

1136-2

Ὄχι στὸν πάπα!

Λήψη

02-02-14

940-2

Θέλεις νὰ δῇς τὸ Χριστό;

Λήψη

30-01-14

843-2

Πρότυπα ἀγωνιστῶν

Λήψη

26-01-14

1038-2

Μέγα θαῦμα

Λήψη

20-01-14

841-2

Πιστεύεις;

Λήψη

19-01-14

1223-2

Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

12-01-14

1034-2

Τὸ σωτήριο φάρμακο

Λήψη

06-01-14

1033-2

«Σωφρόνως, δικαίως καὶ εὐσεβῶς»

Λήψη

05-01-14

1833

«Νῆφε ἐν πᾶσι»

Λήψη

01-01-14

1832

Ὁ Ἰησοῦς δωδεκαετὴς

Λήψη