Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Κυριακή - Σύντομον κήρυγμα.

 
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

28-05-18

2095

Ἡ εἰκόνα τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ ὁ Ἀβραὰμ

Λήψη

27-05-18

2094

Ἡ δύναμις τοῦ παναγίου Πνεύματος

Λήψη

21-05-18

2093

Γιατί ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀνεκήρυξε ἅγιο;

Λήψη

20-05-18

2092

Χριστιανέ, εἶσαι ὡπλισμένος;

Λήψη

17-05-18

2091

Δὲν θὰ μείνουμε γιὰ πάντα ἐδῶ

Λήψη

13-05-18

2090

Τυφλὸς καὶ τυφλοὶ

Λήψη

06-05-18

2089

Τρεῖς ναοὶ

Λήψη

29-04-18

2088

Φταίει ὁ Γιατρός;

Λήψη

23-04-18

1254-2

Νὰ γίνουμε ἅγιοι

Λήψη

22-04-18

2087

Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες

Λήψη

15-04-18

2086

Σαδδουκαῖοι

Λήψη

13-04-18

777-2

Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ

Λήψη

09-04-18

2085

Ὁ Νικητὴς

Λήψη

08-04-18

2084

Οἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων

Λήψη

07-04-18

1064-2

Θὰ ἐπικρατήσῃ ἡ δικαιοσύνη

Λήψη

06-04-18

774-2

«Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν»

Λήψη

06-04-18

1063-2

Ἡ γῆ διαμαρτύρεται

Λήψη

05-04-18

1164-2

Ἡ ἐσταυρωμένη Ἀλήθεια

Λήψη

04-04-18

967-2

Περὶ τοῦ Ἰούδα

Λήψη

03-04-18

1060-2

«Οἶστρος ἀκολασίας»

Λήψη

02-04-18

2083

Συγχώρησις

Λήψη

01-04-18

2082

Ὁ Νυμφίος

Λήψη

01-04-18

2081

Ὅλα ἀρχίζουν ἀπὸ τὴ σκέψι

Λήψη

25-03-18

2080

Ἡ πίστι τῶν ἡρώων τοῦ ΄21

Λήψη

23-03-18

2079

Τὸ γένος μας ἀνέκαθεν τιμᾷ τὴν παρθενία

Λήψη

21-03-18

2078

Τρόποι ἀφυπνίσεως τοῦ ἁμαρτωλοῦ

Λήψη

18-03-18

2077

Ἐλπίδα, ἡ ἄγκυρα τῆς ζωῆς μας

Λήψη

16-03-18

2076

Καὶ στὸν πόλεμο καὶ στὴν εἰρήνη

Λήψη

11-03-18

2075

Ποῦ ἠ αὐταπάρνησί μας;

Λήψη

09-03-18

2074

Χριστιανισμὸς ἴσον ἡ ἀληθινὴ φιλοσοφία!

Λήψη

04-03-18

2073

Πρόθυμοι γιὰ βοήθεια στὸν πλησίον μας

Λήψη

02-03-18

949-2

Ποιός μπορεῖ νὰ ἀνορθώσῃ τὸν ἄνθρωπο;

Λήψη

25-02-18

2072

Εἰκονομάχοι - εἰκονοκλάσται

Λήψη

23-02-18

2071

Παρθενίας ἐγκώμιον

Λήψη

19-02-18

2070

Ἡ ἀληθινὴ νηστεία

Λήψη

18-02-18

2069

Νηστεία σωματικὴ ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ

Λήψη

11-02-18

2068

Φοβερὴ ἡμέρα!

Λήψη

10-02-18

2067

«Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»

Λήψη

04-02-18

2066

Εἶσαι κύριος;

Λήψη

28-01-18

2065

Ὑπερηφάνεια, τὸ μεγαλύτερο ἁμάρτημα

Λήψη

27-01-18

735-2

Ὁ ἀναμορφωτὴς

Λήψη

21-01-18

2064

Ὁ Θεὸς σῴζει τοὺς πιστούς!

Λήψη

14-01-18

933-2

Τὰ τρία βαπτίσματα

Λήψη

07-01-18

931-2

Τὸ κήρυγμα τοῦ Βαπτιστοῦ

Λήψη

06-01-18

2063

Βαπτίζεται ὁ Ἀναμάρτητος!

Λήψη

01-01-18

2062

Τὸ νέο ἔτος

Λήψη