Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Κυριακή - Σύντομον κήρυγμα.

 
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

30-06-19

2201

Ἀνάγκη παρηγορίας

Λήψη

30-06-19

2202

Εὐχαριστῶ τοὺς πιστοὺς

Λήψη

29-06-19

2200

Πῶς σῴζεται ὁ ἁμαρτωλός;

Λήψη

23-06-19

2199

Ὁμολόγησε ἐμπράκτως Χριστόν!

Λήψη

17-06-19

2198

Ἡ ὕλη καὶ τὸ πνεῦμα

Λήψη

16-06-19

2197

Ἡ «βιαία πνοή»

Λήψη

09-06-19

2196

Συμφέρει ἡ ἐλεημοσύνη!

Λήψη

06-06-19

2195

Ὅπου ὁ Χριστός, ἐκεῖ κ΄ ἐμεῖς!

Λήψη

02-06-19

2193

Τὸ βαθύτερο αἴτιο τῆς ἀπιστίας

Λήψη

02-06-19

2194

«Μαχαίρι»

Λήψη

26-05-19

2191

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία

Λήψη

26-05-19

2192

Ἡ ψῆφος στὶς γυναῖκες

Λήψη

21-05-19

2190

Γιατί ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀνεκήρυξε ἅγιο;

Λήψη

19-05-19

2189

Παράλυτος καὶ παράλυτοι

Λήψη

12-05-19

2188

Μυροφόρες

Λήψη

08-05-19

2187

Σκιαγραφία τοῦ ἀποστόλου

Λήψη

05-05-19

2186

Ἀπὸ τὴν ἀμφιβολία στὴν πίστι

Λήψη

03-05-19

2185

Νὰ φοβηθοῦμε τὸ φραγγέλλιο!...

Λήψη

21-04-19

2177

«Ὡσαννά...»

Λήψη

19-04-19

1047-3

Σύγκρισι τῆς προηγιασμένης μὲ τὶς ἄλλες λειτουργίες (Β΄)

Λήψη

17-04-19

1044-2

Σύγκρισι τῆς προηγιασμένης μὲ τὶς ἄλλες λειτουργίες (Α΄)

Λήψη

14-04-19

2175

Ἄς μετανοήσουμε

Λήψη

14-04-19

2176

Καλλιστεῖα

Λήψη

12-04-19

2174

Τὸ θρυλικὸ κοντάκιο

Λήψη

10-04-19

2173

Εἶμαι ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν

Λήψη

07-04-19

2172

Γονεῖς, τί λόγο θὰ δώσετε;

Λήψη

05-04-19

2171

Ὁρόσημο καθαρότητος

Λήψη

31-03-19

2170

Ἡ πίστι φῶς, ὅπλο, ὁδηγὸς

Λήψη

29-03-19

2169

Ἕνα ἄνθος ἀμάραντο

Λήψη

24-03-19

2168

Εἰκόνες τῆς ἁμαρτίας

Λήψη

22-03-19

2167

«Ἀλληλούϊα»

Λήψη

17-03-19

2166

Τί εἶνε Ἐκκλησία;

Λήψη

15-03-19

2165

Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος

Λήψη

10-03-19

2164

«Ἀφανίζουσι τὰ πρόσωπα»

Λήψη

09-03-19

2163

Νὰ ζήσουμε ἑνωμένοι

Λήψη

03-03-19

2161

Ἔχουμε δίκη!

Λήψη

03-03-19

2162

Σὲ νεκροταφεῖο χοροί;

Λήψη

24-02-19

2159

«Ἥμαρτον»

Λήψη

24-02-19

2160

Ἕνας ἀριθμός: 12.672

Λήψη

23-02-19

2158

Κλάψτε γιὰ τὶς βλασφημίες!

Λήψη

17-02-19

2157

«Ἀναβαίνωμεν!»

Λήψη

10-02-19

2155

Πότε εἰσακούονται οἱ προσευχὲς

Λήψη

10-02-19

2156

Ὑπέργηρος ἀθλητὴς

Λήψη

06-02-19

2154

Προικισμένος ὀρθόδοξος ποιμενάρχης. Ἡ στάσι του ἀπέναντι στὸν παπισμὸ

Λήψη

05-02-19

2153

Προικισμένος ὀρθόδοξος ποιμενάρχης. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του

Λήψη

03-02-19

2152

Καὶ ὁ πιὸ φτωχὸς ἔχει τάλαντο!

Λήψη