Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἀγγέλων

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

07-11-93

Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἡ σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων (δ. 38')

Λήψη

2

1995

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Οἱ Ἄγγελοι προστᾶται ἐθνῶν καί πιστῶν (δ. 17')

Λήψη

3

1997

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Περί Ἁγίων Ἀγγέλων (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ) (δ. 23')

Λήψη

4

1997

Ταξιαρχῶν - Θ. Λειτουργία
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Περί πτώσεως ἑωσφόρου (πατερικά) - Ἐθεώρουν τόν σατανᾶν (δ. 22')

Λήψη

5

1998

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Περί Ἀγγέλων κατά Ἅγιον Ἰωάννη Χρυσόστομον (δ. 24')

Λήψη

6

1998

Ταξιαρχῶν - Θ. Λειτουργία
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Οἱ Ἄγγελοι εἰς τό ἐ' κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως (δ. 12')

Λήψη

7

1999

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Τί εἶναι οἱ Ἄγγελοι (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ) (δ. 22')

Λήψη

8

1999

Ταξιαρχῶν - Θ. Λειτουργία
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου ἀπό τό μέσον τοῦ οὐρανοῦ (Αποκ. ιδ', 6-7) (δ. 13')

Λήψη

9

07-11-99

Ἑσπερινός

Πτῶσις διαβόλου (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ) (δ. 35')

Λήψη

10

2000

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός

Τό τρίτον ἀνάγνωσμα (δ. 17')

Λήψη

11

08-11-01

Ταξιαρχῶν - Θ. Λειτουργία

Οἱ Ἄγγελοι προστᾶται μας (δ. 16')

Λήψη

12

07-11-02

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός

Συμπεριφορά Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ πρός διάβολον (δ. 33')

Λήψη

13

08-11-02

Ταξιαρχῶν - Θ. Λειτουργία

Πτῶσις, ὀνομασίαι & ἔργον διαβόλου (δ. 19')

Λήψη

14

10-11-03

Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Περί Ἀγγέλων (δ. 46')

Λήψη

15

2003

Ταξιαρχῶν - Θ. Λειτουργία

Ὁ ποιῶν τούς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα (δ. 16')

Λήψη

16

2004

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Οἱ Ἄγγελοι συμπαραστᾶται εἰς τόν ἀγώνα μας (δ. 16')

Λήψη

17

2004

Ταξιαρχῶν - Θ. Λειτουργία
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Οἱ Ἄγγελοι καί τό ἔργον τῶν (δ. 23')

Λήψη

18

07-11-05

Ταξιαρχῶν - Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

(δ. 21')

Λήψη

19

07-11-12

Ταξιαρχῶν
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ἐμφανίσεις Ἀγγέλων (δ. 17')

Λήψη

20

08-11-12

Ταξιαρχῶν
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Οἱ πειρασμοί Τοῦ Χριστοῦ (δ. 15')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ