Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Πρός Κορινθίους Β΄ Ἐπιστολὴ Παύλου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΛΗΨΗ

1

25-11-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. α', 1-2
(δ. 40')

Λήψη

2

02-12-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. α', 3-5
(δ. 34')

Λήψη

3

09-12-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. α', 6-9
(δ. 36')

Λήψη

4

20-01-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. α', 10-17
(δ. 32')

Λήψη

5

27-01-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. α', 18-24
(δ. 36')

Λήψη

6

10-02-09

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. β', 1-4
(δ. 38')

Λήψη

7

03-03-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. β', 12-17
(δ. 38')

Λήψη

8

03-11-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Β' Κορ. γ', 1
(δ. 43')

Λήψη

9

10-11-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Β' Κορ. γ', 2-3
(δ. 44')

Λήψη

10

06-02-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. θ', 1-7
(δ. 42')

Λήψη

11

13-02-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. θ', 8-15
(δ. 44')

Λήψη

12

16-10-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ι', 1-6
(δ. 39')

Λήψη

13

23-10-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ι', 7-18
(δ. 33')

Λήψη

14

30-10-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ια', 1-15
(δ. 38')

Λήψη

15

06-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ια', 16-33
(δ. 39')

Λήψη

16

13-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ιβ', 1-6
(δ. 39')

Λήψη

17

27-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ιβ', 7-10
(δ. 33')

Λήψη

18

04-12-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ια', 11-15
(δ. 36')

Λήψη

19

11-12-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ιβ', 16-21
(δ. 44')

Λήψη

20

15-01-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Β' Κορ. ιγ', 1-13
(δ. 32')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ