Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

π. Παϊσίου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

09-04-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Εἰσόδ. Θεοτ. Κρανίδη)

Ε' Κύρ. Νηστειῶν
Οἱ πέντε πρῶτοι μακαρισμοί τοῦ π. Παϊσίου (δ. 41')

Λήψη

2

09-04-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ε' Κύρ. Νηστειῶν
Οἱ ἑπόμενοι μακαρισμοί τοῦ π. Παϊσίου (δ. 33')

Λήψη

3

31-01-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

π. Παϊσίου - Περί ἀγάπης (δ. 38')

Λήψη

4

02-02-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Μακαρισμοί δ'-στ' π. Παϊσίου (δ. 33')

Λήψη

5

07-02-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

π. Παϊσίου - Περί θανάτου (δ. 35')

Λήψη

6

09-02-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Μακαρισμοί ζ'-ἠ' π. Παϊσίου (δ. 44')

Λήψη

7

14-02-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

π. Παϊσίου - Περί κόσμου (δ. 35')

Λήψη

8

16-02-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Μακαρισμοί θ'-Ἰβ' π. Παϊσίου (δ. 28')

Λήψη

9

21-02-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

π. Παϊσίου - Περί ψυχιάτρων (δ. 37')

Λήψη

10

23-02-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Μακαρισμοί ἰγ'-Ἰδ' π. Παϊσίου (δ. 46')

Λήψη

11

07-03-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

π. Παϊσίου - Περί ἀληθοῦς μορφώσεως (δ. 34')

Λήψη

12

16-03-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Εἰσόδ. Θεοτ. Κρανίδη)

Κύρ. Ὀρθοδοξίας
Μακαρισμός Ἰζ' π. Παϊσίου (δ. 40')

Λήψη

13

23-03-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Μεταμορ. Κρανίδη)

Β' Κύρ. Νηστειῶν
Μακαρισμός ἰη' π. Παϊσίου – Κάθαρσις νοός (δ. 36')

Λήψη

14

06-04-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Β' Κύρ. Νηστειῶν
Μακαρισμός ἰη' π. Παϊσίου - Κάθαρσις νοός (δ. 39')

Λήψη

15

13-04-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Εἰσόδ. Θεοτ. Κρανίδη)

Ε' Κύρ. Νηστειῶν
Μακαρισμός ἰθ' π. Παϊσίου & Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία (δ. 42')

Λήψη

16

23-01-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

(π. Παϊσίου τόμ. β' - κεφ. β', σελ. 109)
“πως ἐργάζεται ὁ διάβολος” (δ. 36')

Λήψη

17

30-10-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

π. Παϊσίου 2 - Παιδική ζωή (δ. 30')

Λήψη

18

07-11-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

π. Παϊσίου 3 – Ἐπάγγελμα - Θεοπτία (δ. 35')

Λήψη

19

14-11-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

π. Παϊσίου 4 - Προετοιμασία ἀφιερ. (δ. 33')

Λήψη

20

21-11-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

π. Παϊσίου 5 - Εἰς τόν στρατόν. (δ. 33')

Λήψη

21

28-11-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

π. Παϊσίου 6 - Γέρον ὑποτακτικός. (δ. 40')

Λήψη

22

05-12-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

π. Παϊσίου 7 (δ. 30')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ