Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Πρός Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολὴ Παύλου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΛΗΨΗ

1

23-10-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. α', 4-9
(δ. 44')

Λήψη

2

30-10-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. α', 10-17
(δ. 34')

Λήψη

3

06-11-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. α', 18-28
(δ. 28')

Λήψη

4

13-11-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. α', 26-31
(δ. 28')

Λήψη

5

20-11-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. β', 1-5
(δ. 33')

Λήψη

6

27-11-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. β', 6-11
(δ. 31')

Λήψη

7

04-12-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. β', 12-16
(δ. 36')

Λήψη

8

11-12-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. γ', 1-9
(δ. 37')

Λήψη

9

15-01-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. γ', 10-15
(δ. 30')

Λήψη

10

22-01-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. γ', 16-23
(δ. 38')

Λήψη

11

29-01-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. δ', 1-8
(δ. 41')

Λήψη

12

05-02-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. δ', 9-13
(δ. 45')

Λήψη

13

12-02-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. δ', 14-21
(δ. 40')

Λήψη

14

26-02-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ε', 1-8
(δ. 43')

Λήψη

15

07-05-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ε', 9-13
(δ. 43')

Λήψη

16

14-05-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ε'+1, 1-10
(δ. 45')

Λήψη

17

21-05-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ε'+1, 11-20
(δ. 41')

Λήψη

18

28-05-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ζ', 1-9
(δ. 46')

Λήψη

19

11-06-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ζ', 10-24
(δ. 35')

Λήψη

20

18-06-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ζ', 25-38
(δ. 39')

Λήψη

21

25-06-09

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ζ', 38-40
(δ. 37')

Λήψη

22

02-07-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. η', 1-13
(δ. 40')

Λήψη

23

09-06-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. θ', 1-10
(δ. 46')

Λήψη

24

16-06-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. θ', 11-14
(δ. 39')

Λήψη

25

30-07-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. θ', 25-27
(δ. 28')

Λήψη

26

22-10-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ι', 1-5
(δ. 36')

Λήψη

27

29-10-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ι', 6-10
(δ. 34')

Λήψη

28

05-11-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ι', 10-13
(δ. 38')

Λήψη

29

12-11-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ι', 14-22
(δ. 37')

Λήψη

30

19-11-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ι', 23-33
(δ. 38')

Λήψη

31

26-11-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ια', 1-15
(δ. 45')

Λήψη

32

03-12-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ια', 17-22
(δ. 42')

Λήψη

33

10-12-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ια', 23-26
(δ. 45')

Λήψη

34

21-01-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ια', 26-34
Περί τοῦ ἐγκλήματος τοῦ Δουρη (δ. 44')

Λήψη

35

18-02-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ια', 27-34
(δ. 31')

Λήψη

36

25-02-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιβ', 1-12
(δ. 38')

Λήψη

37

11-03-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιβ', 13-31
(δ. 43')

Λήψη

38

27-05-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιγ', 1-8
(δ. 40')

Λήψη

39

03-06-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιγ', 9-13
(δ. 33')

Λήψη

40

10-06-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιδ', 1-25
(δ. 38')

Λήψη

41

24-06-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιδ', 26-40
(δ. 32')

Λήψη

42

01-07-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιε', 1-11
(δ. 40')

Λήψη

43

08-07-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιε', 12-23
(δ. 33')

Λήψη

44

04-11-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιστ', 10-14
(δ. 36')

Λήψη

45

11-11-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιστ', 15-18
(δ. 38')

Λήψη

46

18-11-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιστ', 19-24
(δ. 39')

Λήψη

47

26-05-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Α' Κορ. ιε', 1-28
Ἡ Ἀνάστασις κατά τόν Παῦλον (δ. 38')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ