Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Τό κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

11-10-92

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Κυριακή του Σπορέως - Ἀνάλυσις παραβολῆς (δ. 38')

Λήψη

2

17-10-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ἀνάλυσις παραβολῆς τοῦ σπορέως (δ. 34')

Λήψη

3

24-10-93

Λειτουρ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΣΤ'
Οἱ δέ παρεκάλουν αὐτόν μή ἐπιτάξη αὐτοίς... (δ. 12')

Λήψη

4

07-11-93

Λειτουρ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Μεταμορ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ζ'
“απεδέξατο αὐτόν ὁ ὄχλος...” (δ. 15')

Λήψη

5

07-11-93

Λειτουρ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Μεταμορ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ζ'
“ἀπεδέξατο αὐτόν ὁ ὄχλος...” (δ. 3')

Λήψη

6

15-10-95

 

Κυριακή Λουκά Δ'
Κυριακή του Σπορέως - Ἀνάλυσις παραβολῆς (δ. 42')

Λήψη

7

22-10-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΣΤ'
Ἀνάλυσις (δ. 43')

Λήψη

8

05-11-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Κυριακή Λουκά Ε' - Λουκ. ιστ', 19-31
(δ. 40')

Λήψη

9

12-11-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Κυριακή Λουκά Η' - Λουκ. ι', 25-37
(δ. 39')

Λήψη

10

19-11-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Κυριακή Λουκά Θ'
Παραβολή ἄφρονος πλουσίου (δ. 43')

Λήψη

11

26-11-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Κυριακή Λουκά ΙΓ'
Περί τοῦ ἄρχοντος πλουσίου (δ. 37')

Λήψη

12

03-12-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Κυριακή Λουκά ΙΔ'
Θαῦμα τυφλοῦ (δ. 40')

Λήψη

13

10-12-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Κυριακή Λουκά Ι'
Συγκυπτούσης (δ. 43')

Λήψη

14

17-12-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Κυριακή Λουκά ΙΑ' - Λούκ. Ἰδ', 16-23
Παραβολή μεγάλου δείπνου (δ. 41')

Λήψη

15

12-10-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Α' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 42')

Λήψη

16

19-10-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Β' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 42')

Λήψη

17

26-10-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Γ' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 39')

Λήψη

18

02-11-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Δ' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 35')

Λήψη

19

09-11-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ε' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 40')

Λήψη

20

09-11-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
ΣΤ' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 39')

Λήψη

21

23-11-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ζ' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 41')

Λήψη

22

30-11-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Η' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 39')

Λήψη

23

07-12-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Δ'
Θ' κήρυγμα Ι. Χρυσοστόμου εἷς παραβολήν σπορέως (δ. 35')

Λήψη

24

17-10-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Παραβολή Σπορέως (δ. 33')

Λήψη

25

24-10-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΣΤ'
Περί Διαβόλου - ἔρμην. Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου (δ. 39')

Λήψη

26

31-10-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΣΤ'
Περί Διαβόλου - ἔρμην. Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου (συνέχεια) (δ. 39')

Λήψη

27

14-11-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Η'
Παραβολή καλοῦ σαμαρείτου (δ. 38')

Λήψη

28

12-12-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά ΙΑ'
Ἡ παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου (δ. 39')

Λήψη

29

12-12-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά ΙΑ'
Παραβολή μεγάλου δείπνου (μεγάλο (δ. 37')

Λήψη

30

12-12-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά ΙΑ'
Παραβολή μεγάλου δείπνου (μικρό) (δ. 39')

Λήψη

31

12-12-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά ΙΑ'
Παραβολή μεγάλου δείπνου (στό μικρό) (δ. 39')

Λήψη

32

14-10-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ἀνάλυσις παραβολῆς τοῦ σπορέως (Ι. Χρυσοστόμου) (δ. 43')

Λήψη

33

04-11-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ε' - ιστ', 19-31
Ἀνάλυσις (δ. 37')

Λήψη

34

11-11-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Η'
Ἀνάλυσις παραβολῆς καλοῦ σαμαρείτου (δ. 32')

Λήψη

35

18-11-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Θ'
Ἀνάλυσις παραβολῆς ἄφρονος πλουσίου (διελογίζετο) (δ. 45')

Λήψη

36

25-11-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΙΓ'
Νέος - Ἄρχων - Πλούσιος (δ. 45')

Λήψη

37

02-12-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΙΔ'
Θαῦμα τυφλοῦ Ἱεριχούς (Ἀνάλυσις) (δ. 45')

Λήψη

38

09-12-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ι'
Ἐξομολόγησις (δ. 41')

Λήψη

39

16-12-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΙΑ'
Ἀνάλυσις παραβολῆς μεγάλου δείπνου (δ. 40')

Λήψη

40

20-01-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΙΒ'
Δέκα λεπρῶν (δ. 45')

Λήψη

41

13-10-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ἀνάλυσις (δ. 40')

Λήψη

42

17-10-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ἀνάλυσις παραβολῆς τοῦ σπορέως (ἔχει πρόβλημα) (δ. 37')

Λήψη

43

27-10-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ζ'
(δ. 40')

Λήψη

44

03-11-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ε'
Ἀνάλυσις παραβολῆς (δ. 42')

Λήψη

45

10-11-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ε'
Ἀνάλυσις παραβολῆς (συνέχεια) (δ. 37')

Λήψη

46

10-11-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ε'
Ἀνάλυσις παραβολῆς (συνέχεια) (δ. 5')

Λήψη

47

15-11-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Κυριακή Λουκά Η' - Λουκ. ι', 1-5
Ἀνάλυσις παραβολῆς καλοῦ σαμαρείτου (δ. 40')

Λήψη

48

22-11-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Κυριακή Λουκά Η' - Λουκ. ι', 6 - τέλους
Ἀνάλυσις παραβολῆς καλοῦ σαμαρείτου (συνέχεια) (δ. 34')

Λήψη

49

20-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΣΤ'
Περί ἐνεργειῶν δαιμονικῶν (δ. 41')

Λήψη

50

12-10-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ἀνάλυσις περικοπῆς (δ. 37')

Λήψη

51

17-10-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ἀνάλυσις περικοπῆς (Ι. Χρυσοστόμου) (δ. 31')

Λήψη

52

19-10-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Γ'
Περί θανάτου (δ. 46')

Λήψη

53

12-12-04

 

Κυριακή Λουκά ΙΑ'
Προπατόρων & μνημόσυνον Μαρίας Λουμουσιώτου (δ. 11')

Λήψη

54

06-02-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΙΣΤ'
Τά τάλαντα - τά σκάνδαλα (δ. 37')

Λήψη

55

16-10-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Δ'
''ἐξῆλθεν...'' - Περί ταπεινώσεως (δ. 38')

Λήψη

56

21-10-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Παρασκευή μετά τοῦ σπορέως - ''αγαθή γη'' (δ. 36')

Λήψη

57

23-10-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΣΤ'
Ἡ ὑπερηφάνεια τῶν δαιμόνων & τῶν κατοίκων τῶν γαδάρων (δ. 35')

Λήψη

58

06-11-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ζ'
Ἡ ταπείνωσις τοῦ Ἰαείρου & τῆς αἱμορροούσης (δ. 33')

Λήψη

59

04-12-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ι'
Περί ἐξομολογήσεως (δ. 30')

Λήψη

60

22-01-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά ΙΔ'
Ἰησοῦ, Υἱέ Δαυίδ, ἐλεησόν μέ (ἀνάλυσις) (δ. 39')

Λήψη

61

20-10-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Κυριακή Λουκά Δ'
Ἀνάλυσις περικοπῆς (δ. 37')

Λήψη

62

22-10-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά ΣΤ'
Ἀνάλυσις περικοπῆς (δ. 43')

Λήψη

63

29-10-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ζ'
Ἀνάλυσις περικοπῆς (δ. 42')

Λήψη

64

29-10-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Η'
Ἀνάλυσις περικοπῆ (δ. 34')

Λήψη

65

05-11-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κυριακή Λουκά Ε'
Ἀνάλυσις περικοπῆς (δ. 39')

Λήψη

66

10-12-06

Λειτουρ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά Ι΄
Μεταμόρφωσις (δ. 14')

Λήψη

67

//2006

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Κυριακή Λουκά ΙΑ'
Περί αἰωνίου ζωῆς (δ. 38')

Λήψη

68

21-01-07

 

Κυριακή Λουκά ΙΔ'
Ζακχαίου - Τά ἥμιση τῶν ὑπαρχοντῶν μου (δ. 13')

Λήψη