Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Θεοφάνεια

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

13-01-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Τό μυστήριόν της Ἁγίας Τριάδος εἷς τήν Βάπτισιν Τοῦ Χριστοῦ (ξ' λόγος Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ) (δ. 35')

Λήψη

2

09-01-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Λόγος Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ θεολόγου εἷς τά Θεοφάνεια (δ. 41')

Λήψη

3

11-01-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Λόγος ἰβ' Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου περί Βαπτίσεως Τοῦ Χριστοῦ (Τόμ. 63) (δ. 38')

Λήψη

4

18-01-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Λόγος ἰβ' Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου περί Βαπτίσεως Τοῦ Χριστοῦ (Τόμ. 63) (συνέχεια) (δ. 32')

Λήψη

5

01-02-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ὁμιλία Ἁγ. ἸωάνΧρυσοστόμου εἷς Βάπτισιν - Περί κατάρας τοῦ νόμου (δ. 41')

Λήψη

6

//2000

 

Θεοφάνεια - Μετά τά Φῶτα - Τίτου β΄,11-13
Ἐπεφάνη ἤ χάρις (δ. 27')

Λήψη

7

13-01-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Θεοφάνεια - Μετά τά Φῶτα
(δ. 40')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ