Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

16-03-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ματθ. δ', 3-4
Ὁ πρῶτος πειρασμός Τοῦ Χριστοῦ (δ. 38')

Λήψη

2

28-11-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ματθ. ιθ', 16-26
Περικοπῆ πλουσίου νεανίσκου (δ. 42')

Λήψη

3

06-02-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ματθ, ιστ'
Παραβολή ταλάντων (μεγάλο) (δ. 42')

Λήψη

4

06-02-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ματθ, ιστ'
Παραβολή ταλάντων (δ. 38')

Λήψη

5

13-02-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ματθ. ιε', 21-28
Χαναναίας (δ. 40')

Λήψη

6

03-02-02

 

Ματθ. κβ', 35-46
Ἀγάπη Θεοῦ καί ἀνθρώπου (δ. 44')

Λήψη

7

10-02-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ, ιστ'
Παραβολή ταλάντων (δ. 38')

Λήψη

8

06-02-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ματθ, ιστ'
Περί σκανδαλῶν Ἐκκλησιᾶς (Παραβολή ταλάντων) (δ. 15')

Λήψη

9

13-02-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ι', 1-10
Περί τοῦ πώς πρέπει νά ἐργάζεται ὁ κληρικός (δ. 38')

Λήψη

10

 

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ματθ. κγ', 1-10
Φαρισαϊσμός (δ. 38')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ