Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολὴ Παύλου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΛΗΨΗ

1

22-01-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. α', 1-5
(δ. 40')

Λήψη

2

29-01-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. α', 6-9
(δ. 46')

Λήψη

3

05-02-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. α', 11-17
(δ. 36')

Λήψη

4

19-02-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. α', 18-24
(δ. 35')

Λήψη

5

30-04-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. β', 1-10
(δ. 42')

Λήψη

6

07-05-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. β', 11-14
(δ. 45')

Λήψη

7

14-05-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. β', 15-21
(δ. 32')

Λήψη

8

04-06-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. γ', 1-5
(δ. 40')

Λήψη

9

11-06-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. γ', 6-14
(δ. 38')

Λήψη

10

18-06-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. γ', 15-22
(δ. 39')

Λήψη

11

25-06-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. γ', 23-29
(δ. 29')

Λήψη

12

02-07-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. δ', 1-7
(δ. 38')

Λήψη

13

16-07-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. δ', 7-20
(δ. 37')

Λήψη

14

23-07-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. δ', 21-31
(δ. 31')

Λήψη

15

22-10-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. ε', 1-12 (δημοσιογραφικόν)
(δ. 45')

Λήψη

16

22-10-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. ε', 1-12 (παλαιόν)
(δ. 43')

Λήψη

17

29-10-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. ε', 13-21
(δ. 42')

Λήψη

18

29-10-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. ε', 13-21
(δ. 40')

Λήψη

19

05-11-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. ε', 22-24
(δ. 40')

Λήψη

20

12-11-99

 

Γαλ. ε', 24-26
(δ. 38')

Λήψη

21

19-11-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. στ', 1-5
(δ. 39')

Λήψη

22

26-11-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. στ', 6-10
(δ. 38')

Λήψη

23

03-12-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. στ', 11-14
(δ. 41')

Λήψη

24

10-12-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γαλ. στ', 15-18
(δ. 35')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ