Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Προδρόμου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

06-01-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἑορτή συνάξεως Προδρόμου
Ἄσκησις, ταπείνωσις, ὑπακοή (δ. 16')

Λήψη

2

07-01-98

Λειτουρ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἑορτή συνάξεως Προδρόμου
“Ούκ ἐγήγερται ἕν γεννητοίς γυναικών...” (δ. 19')

Λήψη

3

08-01-99

Ἑσπερ. κήρυγ.

Θεοφάνεια - Ματθ. γ', 1-8
Περί Προδρόμου (ἀπό τόν Ζιγαβηνόν) (δ. 30')

Λήψη

4

29-08-99

 

Ἑορτή ἀποτομῆς Προδρόμου
Ἐγκώμια - “Ὄν Ἐγώ ἀπέκτεινα” (δ. 21')

Λήψη

5

09-01-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Περί τοῦ κηρύγματος τοῦ Προδρόμου (δ. 36')

Λήψη

6

09-01-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Περί τοῦ κηρύγματος τοῦ Προδρόμου (Ἄγ. Ἰω. Χρυσόστομου) (δ. 35')

Λήψη

7

14-01-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Περί τοῦ κηρύγματος τοῦ Προδρόμου (Ἄγ. Ἰω. Χρυσόστομου) (συνέχεια) (δ. 35')

Λήψη

8

11-01-02

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ὁ Πρόδρομος διά τόν λαόν & ὡς διάκονος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἄγ. Τριάδος (δ. 37')

Λήψη

9

11-01-02

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ὁ Πρόδρομος διά τόν λαόν & ὡς διάκονος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἄγ. Τριάδος (δ. 37')

Λήψη

10

10-01-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ματθ. ια', 2-11
Ὁ Χριστός διά τόν Πρόδρομον (προβλ.) (δ. 38')

Λήψη

11

12-01-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Λουκ. γ', 7-14
Τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου (δ. 34')

Λήψη

12

07-01-05

 

Ἑορτή συνάξεως Προδρόμου
Διατί ὁ Πρόδρομος τιμᾶται ἀπό τόν Κύριον (δ. 10')

Λήψη

13

24-06-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γενέσιον Προδρόμου - Λουκ. α', 5-25, 57-66
(δ. 26')

Λήψη

14

24-06-05

Λειτουρ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Γενέσιον Προδρόμου - Λουκ. α', 5-25, 57-66
(δ. 27')

Λήψη

15

//2005

 

Ἑορτή ἀποτομῆς Προδρόμου
Ὁμιλίαι ἑορτῆς Προδρόμου (δ. 25')

Λήψη

16

08-01-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Περί προδρομικοῦ κηρύγματος (δ. 48')

Λήψη

17

15-01-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ὁ Κύριος διά τόν Πρόδρομον (δ. 33')

Λήψη

18

12-01-07

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ἀδοξία καί δόξα (δ. 33')

Λήψη

19

14-01-07

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου (δ. 40')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ