Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἡ ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΛΗΨΗ

1

17-11-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 1-3
(δ. 44')

Λήψη

2

24-11-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 4
(δ. 46')

Λήψη

3

01-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 5
(δ. 43')

Λήψη

4

08-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 6
(δ. 25')

Λήψη

5

15-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 7
(δ. 42')

Λήψη

6

26-01-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 8
(δ. 36')

Λήψη

7

02-02-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 9
(δ. 38')

Λήψη

8

09-02-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 10-12
(δ. 37')

Λήψη

9

16-02-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 11-12
(δ. 44')

Λήψη

10

23-02-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 17-19
(δ. 44')

Λήψη

11

02-03-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. ε', 19-20
(δ. 43')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ