Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

23-10-04

Θ. Λειτουργία Ἁγίου Ἰακώβου
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

''Χριστιανά τά τέλη...'' (δ. 16')

Λήψη

2

22-10-05

Θ. Λειτουργία Ἁγίου Ἰακώβου
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ἰακ. δ', 1-4
(δ. 16')

Λήψη

3

25-10-06

 

Περί προσευχῆς (δ. 15')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ